Софтуерът за родителски контрол не е ефективен в Уеб 2.0

Едва няколко програми са способни да филтрират Web 2.0 съдържание и да блокират съобщения в реално време, разкри проучване на Европейската комисия

Само една четвърт от родителите в ЕС използват софтуер за родителски контрол, за да упражняват надзор, да проследяват или да ограничават действията на децата си в интернет, сочи проучването EUKIdsOnline, финансирано по Програмата на ЕС за по-безопасен интернет.

Макар и окуражаващ дял от софтуерните програми да позволяват на родителите да блокират достъпа до определени уебсайтове, те са по-малко ефективни при филтриране на т.нар. съдържание Web 2.0 (социални мрежи, форуми и блогове), разкрива друго проучване на Европейската комисия.

Освен това много малко от наличните на пазара продукти позволяват филтриране на интернет съдържанието при достъп през мобилни телефони или конзоли за видеоигри, а всяко четвърто дете в Европа ползва интернет именно по този начин.

Публикуването на тези проучвания цели да се привлече вниманието към това колко е важно децата да бъдат защитени от определено съдържание в интернет и да се позволи на родителите да преценят обективно кой софтуер за контрол е най-ефикасен. Комисията се е ангажирала да съдейства родители и деца да ползват безопасно интернет и това е част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Последното проучване анализира 26 програми за родителски контрол за персонални компютри, 3 за конзоли за видеоигри и 2 за мобилни телефони. Според него, съществуващите софтуерни продукти успешно ограничават достъпа до интернет съдържание за възрастни, но в един от пет случая все пак остава вероятно филтрите да не засекат неподходящо за деца съдържание, по-специално в случаите, когато подрастващите биват подтиквани към опасно за здравето им поведение (сайтове, пропагандиращи анорексия, самоубийство или самоосакатяване).

Едновременно с това, съдържанието на сайтове, проектирани специално за деца, бива блокирано. Едва няколко програми са способни да филтрират Web 2.0 съдържание, да блокират съобщения в реално време, т.е. чат протоколи, или да филтрират списъци с контакти.

Колкото до родителския контрол за „интелигентни“ телефони (смарт телефони) и конзоли за видеоигри, то не всички продукти на пазара са в състояние да филтрират интернет съдържание, въпреки че 31% от децата в Европа ползват интернет през мобилните си телефони, а 26 % – през конзоли за видеоигри.

Английският е най-широко застъпен при програмите за родителски контрол и изборът на други езици е ограничен.

Около една четвърт от родителите блокират или филтрират уебсайтове (28%) и/или следят какви сайтове посещават децата им (24%). Същевременно е налице значително различие между държавите-членки – 54% във Великобритания и 9% в Румъния.

Освен използването на такива програми 70% от участвалите в проучването родители са заявили, че говорят с децата си за това какви сайтове посещават. 58% от родителите заявяват, че остават в близост до децата си, когато те ползват интернет.

Над половината от родителите вземат и положителни мерки, като например съветват децата си относно поведението им онлайн (56%) или си говорят с тях открито за това, което може да ги смущава (52%).

Комисията ще продължи да финансира прегледа на програмите за родителски контрол на всеки 6 месеца до края на 2012 г. и ще следи за постигнатия напредък. Родителите могат да потърсят програмата за родителски контрол, която най-добре съответства на нуждите им в базата данни на адрес www.yprt.eu/sip.

Комисията също така подкрепя предоставянето на повече възможности на деца и родители като финансира центровете за по-безопасен интернет, в които ще се празнува Деня на по-безопасния интернет във вторник, 8 февруари 2011 г. Събитието ще включва ред мероприятия на местно и национално равнище из цяла Европа и по света. Те ще бъдат насочени към детската аудитория, но и към родителите и учителите, които искат да научат как могат да опазят децата в интернет.

Коментар