Индийските компании за ИТ услуги набират мощ

Индийските компании продължават да набират мощ на аутсорсинг пазара. Фирми, предлагащи ИТ услуги, като Infosys, TCS и Wipro жънат печалби от водещата тенденция за единични процеси и сделки със специалисти, отнемайки все по-голям пазарен дял от традиционните компании в сектора.

През 2006 г. доставчиците на услуги от Индия спечелиха 7% дял от общия аутсорсинг пазар, за разлика от 2002 г., когато този процент беше едва 0,5. Индийските компании са най-успешни в сектора за разработване на приложения и поддръжка (ADM), където са увеличили пазарния си дял от 8% през 2003 г. на 36% през 2006 г. според проучване на TPI.

Обратно на тях, големите шест доставчици на ИТ услуги – Accenture, ACS, CSC, EDS, HP, и IBM – регистрират спад в сумарния си пазарен дял от 76% през 2003 г. на 38% през 2006 г.

Според TPI, изменението отразява съзряването на индийските доставчици на услуги, които са предприели подход за растеж чрез подписване на голям брой малки договори със специалисти. Индийските компании могат ясно да се определят като привлекателна и заслужаваща доверие алтернатива за основните играчи в ИТ бизнеса. TPI очаква през следващите няколко години да ги види в надпревара с „големите шест” за високо платени договори.

Извън успеха на индийските компании, съществуват и други фактори, които подтискат пазара за аутсорсинг. Според TPI, последната четвърт на 2006 г. е била най-лошата от пет години насам, що се отнася за спечелени високостойностни договори за аутсорсинг. Стойността на тези договори, изключвайки спрените такива, е паднала с 8%, в сравнение с 2005 г.

Но изменението към по-краткосрочни и по-малки договори поставя рекорд по брой договори, подписани през годината – 350, за разлика от 2005-та с нейните 341 договора.

Коментар