ЕС призна предимствата на софтуера с отворен код

Софтуерът с отворен код (OSS) е по-икономична алтернатива на частния софтуер, е заключението на ново проучване на Европейския съюз. Докладът от 287 страници, озаглавен “Икономическо влияние на отворения софтуер върху иновациите и конкурентоспособността на ИКТ сектора в ЕС”, е подготвен от изследователи от пет европейски университета.
Проучването разглежда ролята на отворения софтуер в икономиката, неговото пряко и косвено влияние, и посочва тенденции, сценарии и стратегии. В частта "Предимства за потребителите: съвместимост, продуктивност и икономии" изследването твърди, че OSS е по-евтина алтернатива на частния, затворен софтуер.
Докладът прави своите изводи на базата на проучване на шест публични и частни организации, които са преминали към софтуер с отворен код. Авторите установяват, че макар и цената на прехода към OSS да е била висока, то първоначалните покупки за частен софтуер са още по-високи. Цената на поддръжката е сравнима за двата типа решения, като в някои случаи OSS излиза по-скъпо, но като цяло годишната цена за притежание на софтуера с отворен код е по-ниска в пет от шестте изследвани организации.
Проучвано е влиянието на софтуера с отворен код върху продуктивността на служителите в организации, които са преминали от Microsoft Office към OpenOffice.org. Като цяло не е установено забавяне или загуба на време в ежедневната работа при използване на OpenOffice.org, се твърди в доклада. Само 10% от анкетираните служители са заявили, че са по-малко продуктивни с OpenOffice.org.
Докладът оценява инвестициите в OSS на 22 милиарда евро в Европа (докато в САЩ са €36 милиарда), което е 20,5% от общите софтуерни инвестиции. Авторите препоръчват на ЕС да промени политиката си, която фаворизира частния софтуер.

Коментар