Потребителите искат още по-евтин роуминг

Все повече европейци използват мобилните си телефони при пътуване в чужбина, отколкото преди четири години, когато ЕС за първи път въведе правила относно роуминга. Почти три четвърти от потребителите обаче продължават да се тревожат колко им струва това, разкри ново проучване на Европейската комисия.

Все още 72% от пътуващите ограничават разговорите си в роуминг, поради високите такси, макар че повечето от тях знаят за понижаването на цените от 2006 г. насам.

Само 19% от лицата, които ползват в чужбина услуги, свързани с интернет, през мобилните си телефони, намират за справедливи цените за роуминг на данни (за сърфиране в интернет или проверка на електронна поща).

Сегашните правила на ЕС относно роуминга ще бъда преразгледани до юни 2011 г. Комисията си поставя за цел разликата в цената между разговорите в роуминг и националните разговори да се доближи до нула не по-късно от 2015 г.

„Далекосъобщителните оператори трябва да се вслушват в желанията на своите клиенти. Потребителите смятат, че все още има много възможности за по-нататъшно подобрение особено за роуминга на данни. Както обещах в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, възнамерявам да осигуря по-добри решения относно роуминга за европейските граждани и предприятия“, заяви Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии.

Въпреки, че пътуванията през 2010 г. са спаднали с 13% спрямо 2006 г., общият брой на проведените разговори и на изпратените кратки текстови съобщения (SMS) по време на престой в друга страна от ЕС е нараснал през същия период. Според споделеното от пътуващите, увеличението е с 32% за изходящите разговори и с 31% – за входящите, а за SMS – с 43 %.

Проучването показа и различия в навиците на европейското население. Например, мъжете са по-склонни да провеждат гласови разговори (57%), докато повечето жени предпочитат изпращане на текстови съобщения (56%).

32% от българите въобще не използват своите мобилни телефони в чужбина, се твърди в проучването на ЕК. Сега е много по-вероятно младите хора да използват услуги в роуминг в сравнение с 2006 г. (изходящи разговори +43%; входящи разговори: +42% и изпращане на текстови съобщения: +51%).

30% от пенсионерите и 15% от лицата на възраст между 25 и 39 години въобще не използват своите мобилни телефони в чужбина.

61% от често пътуващите знаят, че роумингът поевтиня след намесата на ЕС. Но не всички промени в поведението на потребителите са положителни. Приблизително всеки пети потребител на мобилен телефон е намалил използването на услуги в роуминг през последните 4 години. Това се дължи на възприемането на цените като високи.

72% от лицата с мобилен телефон продължават да ограничават повикванията си, докато са в чужбина, понеже се притесняват за разходите.

Проучването показа също, че услугите за роуминг на данни (като например сърфиране в уебсайтове или изтегляне на файлове) са на път да придобият широко разпространение, като вече се използват от 10% от лицата, анкетирани в рамките на проучването.

За младите хора е по-вероятно да използват роуминг на данни: 15% от лицата на възраст между 15 и 24 години предпочитат да ползват интернет през своя мобилен телефон, докато са в чужбина, срещу 6% от лицата на възраст над 55 години.

Цената на услугите за роуминг на данни обаче като цяло не се счита за приемлива; само 19% от отговорилите заявяват, че тя е справедлива.

През 2007 г. Съветът на министрите на ЕС и Европейският парламент, въз основа на предложение на Европейската комисия, въведоха за първи път пределни цени за роуминга, с което се гарантира потребителите на мобилни телефони да плащат сходна цена за роуминг навсякъде в ЕС. През юли 2009 г. те приеха преработени правила за по-нататъшно намаляване на цените на роуминга, така че от юли 2011 г. максималната такса за роуминг да бъде по начало 35 евро цента на минута за изходящ разговор и 11 евро цента на минута за входящ разговор при пребиваване в чужбина.

От 1 юли 2010 г. беше въведен автоматичен лимит от 50 евро (без ДДС) за използване на роуминг на данни от пътуващи лица (ако те не са избрали друг лимит – по-висок или по-нисък) и операторите бяха задължени да изпращат на потребителите предупреждение при достигането на 80% от техния лимит по сметката за роуминг на данни. Правилата от 2009 г. относно роуминга ще се прилагат до края на юни 2012 г.

Коментари по темата: „Потребителите искат още по-евтин роуминг”

добавете коментар...

 1. Възмутен

  Преди Нова Година пътувах в чужбина. Забравих си единия от телефоните. МТЕЛ. Когато се върнах, сметката беше увеличена с 10 лв. Съжалявам , че не го заключих при нотариус. Вчера плащам МТЕЛ през Epay. Докато зареди следващата страница сметката се увеличи с 4лв. Телефона в момента е в чужбина.

 2. cristely

  Миналия месец цената на роуминг на виваком в Италия беше за изходящи разговори 0,91 лв и за входящи 0,35. Ако паднат наполовина ще е супер.

 3. editor

  Не е сериозно да твърдите, че проучване на Европейската комисия е поръчково, камо ли пък платено – това е общодостъпна информация. И ако прочетете по-внимателно, ще видите, че данните не се разминават с вашето мнение – много от българските потребители не ползват роуминг. Проучването е в рамките на ЕС.

 4. Кирил Стоянов

  А бе до когата така, вие медиите освен да манипулирате обществото … май за друго на ставате … кой ти гледа роуминга в бЪлгария … казвам го съвсем отговорно. Приходите на Мтел от международни разговори сигурно е смешен спрямо кожодерството в рамките на бЪлгария. Тези платени статии … смешни сте, и вие и поръчителите!!!

Коментар