TAG въвежда платформа за мобилни приложения

Телеком Аустриа Груп (TAG), в състава на която е и българският телеком М-Тел, пуска платформа за мобилни приложения под наименованието “Creating Apps”. Там програмисти на всички операционни системи ще намерят актуална информация и последни новини за различните платформи и за изготвяне на приложения.

През идните седмици предложението ще бъде допълнено от форум, който ще подпомогне обмена на идеи, както и Wiki – актуализирана книга за комуникация на програмистите.

В момента има общо около 500,000 приложения из целия свят, достъпни чрез разнообразни магазини за приложения. Според Клаудия Уинклър, главен маркетинг директор на TAG, по-голямата част от тези приложения са насочени към американския и азиатския пазар, като само някои части от локалното съдържание са достъпни за Европа. С новата платформа Телеком Аустриа Груп се стреми да подкрепя програмистите за създаване на приложения конкретно за европeйския пазар, каза Уинклър.

Creating Apps осигурява контакт между клиентите и програмистите на територията на всички държави, в които оперира TAG. Новата платформа ще даде възможност на потребителите да ползват атрактивни приложения с локално съдържание, изготвено изцяло предвид техните индивидуални нужди.

Създаването на „App” общество ще помогне на програмистите да намират партньори за съвместни проекти или за съвместна работа по версии на различни езици. Телеком Аустриа Груп ще подкрепя също програмистите при рекламиране на техните приложения. Чрез In-App Billing ще им бъде осигурена възможността да предлагат не само безплатни версии, но и платени части от техните приложения в държавите, в които оперира групата.

От друга страна, потребителите ще могат удобно да плащат чрез сметката на мобилните си телефони за свалените приложения. На програмистите, които работят под Android, ще бъде осигурен достъп до пазар, който се простира отвъд границите на Австрия, за да рекламират приложенията си.

Преди една година Телеком Аустриа Груп обедини сили с други международни мрежови оператори и телекомуникационни компании и основа Wholesale Application Community (WAC). Основната цел на това обединение е да действа като глобална връзка между програмистите и клиентите.

Коментар