Жените със 17,5% по-ниски доходи от мъжете

Доходите на жените в ЕС са средно със 17,5% по-ниски от тези на мъжете през техния живот, стана ясно по време на първия Европейски ден на равното заплащане, състоял се на 5 март. Освен това 97 милиона жени в Европа работят от 1 януари, но започват да им плащат едва тази седмица, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието.

Равното заплащане за еднакъв труд е един от основополагащите принципи на ЕС. Той фигурираше още в Договора от Рим през 1957 г. При все това напредъкът по намаляването на разликите в заплащането на мъжете и жените бе бавен: разликата варира от 5% в Италия до 30% в Естония, според последните данни за 2008 г. Това отразява сложната и продължаваща неравнопоставеност на пазара на труда, посочиха от ЕК.

Европейската комисия се ангажира да премахне това несъответствие в заплащането и през септември 2010 г. публикува цялостна стратегия за равенство между половете. Комисията ще подкрепя инициативите за равно заплащане на работното място, като етикети за равенство в заплащането, „харти“ и награди, както и създаване на инструменти за работодателите за коригиране на неоправданите разлики в заплащането на половете.

Освен това Комисията ще се стреми да насърчава жените и мъжете да избират нетрадиционни професии.

Благодарение на законодателството на ЕС и националното законодателство относно равното заплащане случаите на пряка дискриминация – разлики в заплащането на мъже и жени, които вършат една и съща работа – са намалели. Разликата в заплащането обаче надхвърля съществено тези случаи: тя отразява продължаващата дискриминация и неравенство на целия пазар на труда, твърди ЕК.

Последиците от разликата в заплащането на мъжете и жените за доходите през целия живот са, че жените получават и по-ниски пенсии. В резултат на това е по-вероятно по-възрастните жени да изпаднат в бедност: 22% от жените на 65 години и над тази възраст са изложени на риск от изпадане в бедност в сравнение с 16% при мъжете.

Комисията продължава информационна кампания, която обхваща целия ЕС и съдържа действия във всички 27 държави-членки. Онлайн калкулатор за изчисляване на разликата в заплащането на мъжете и жените дава възможност на работниците и работодателите да видят тази разлика.

Според проучване на Евробарометър за равноправието между половете, 62% от европейците смятат, че в много обществени сфери все още съществува такава неравнопоставеност. 82% от участниците в проучването заявяват, че трябва да се предприемат спешни мерки за преодоляване на разликата в заплащането на мъжете и жените.

На 1 март заместник-председателят на Комисията Рединг се срещна с изпълнителни директори и председатели на управителни съвети на някои от най-големите фирми в Европа, за да обсъдят как да се увеличи броят на жените в управлението на фирмите.

Коментар