Стартира магистърска програма за предприемачи

Висшето училище по застраховане и финанси и Институтът за предприемачи на Сиско стартират съвместна Mагистърска програма по предприемачество и финанси. Уникалният за България образователен проект ще представя световно знание за успешния бизнес през призмата на доказани предприемачи в България.

 
Милена Думанова, търговски мениджър на Сиско България, подчерта, че страната ни е първата в Централна и Източна Европа с подобна магистърска програма

 

Целта на програмата е да изгради устойчиви практически ориентирани знания и умения, приложими в различни типове и размери бизнес организации. Основният принцип при структуриране на програмата е съчетание на международно ноу-хау с успешни локални практики, поясниха инициаторите.

Съдържанието на програмата е разработено съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси и Института за предприемачи на Сиско, чиито курсове се базират на програми на организации като Cornell University и Stanford University.

“Магистърската програма развива практически умения за стартиране и финансиране на нови бизнес начинания, за развиване на утвърдени малки или средни компании, и не на последно място – предприемачество в голямата организация”, разясни доц. д-р Григорий Вазов, президент на ВУЗФ.

България е първата държава в Централна и Източна Европа с такъв тип магистърска програма, която съчетава международното ноу–хау от програмата на Института за предприемачи на Сиско с локален практически и академичен опит, отбеляза Милена Думанова, търговски мениджър на Сиско България.

Преподавателският екип съчетава успешни предприемачи, стартирали и развили своя бизнес в България и талантливи академични преподаватели, които са в крак с новото време. Програмата акцентира върху развитието, финансирането и управлението на нови начинания – бизнес линии, продукти, услуги и проекти. Фокусът е върху изграждане и усъвършенстване на знания и умения в областта на финансите – практични знания и умения по финансов анализ и оценка на бизнес потенциала.

Специфична характеристика на програмата е нейната ориентация към информационните технологии и техния потенциал за повишаване ефективността и развитието на бизнес начинанията, независимо от областта на действие и жизнена фаза.

Първите студенти в програмата започват обучението си в края на април 2011 г. Изпитите за прием стартират на 10 март и се провеждат всяка седмица. Обучението в магистърската програма е за период от 1 година (2 семестъра) и ще се провежда в сградата на ВУЗФ. След успешното й завършване студентите получават сертификат от Института за предприемачи на Сиско и диплома “Магистър по предприемачество и финанси” от ВУЗФ – университет в Топ 4 на най-добрите вузове в направление „Икономика“, според рейтинговата система за висшите училища в България на МОМН.

Коментар