Корпоративната отговорност се наложи като бизнес практика

През 90-те години на миналия век и в началото на 2000 година се наблюдаваше нарастващо движение в различните компании, големи и малки, да развиват в бизнес практиките си елемент на корпоративна отговорност. За много от тях това бе задължително условиe за репутацията на бранда. Беше важно да бъдеш разпознаван като отговорен член на глобалната общност, а не само да „взимаш своето” от клиенти, от доставчици и от обществото.

В последните години обаче стана ясно, че това, което първоначално стартира като брандинг-императива, се е превърнало просто в добра бизнес практика. И сега, в началото на новото десетилетие, се намираме в етапа, на който корпоративната отговорност е съзряла от периферна програма в самата същина на управление на даден бизнес.

Елементите, които типично съставляват корпоративната отговорност, са начините, по които бизнесите се отнасят към околната среда, към клиентите си и към обществото. Виждаме все повече и повече доказателства в полза на тезата, че „да правиш добро” в тези различни области има осезаемо положителен ефект в крайния резултат и не трябва да се прави само поради чувството за морално задължение.

Eфективната корпоративна отговорност може да се опише като проява на просветен интерес, казват от компанията AMD, давайки за пример собствени бизнес практики. За последните няколко години моделите на поведение при закупуване на изчислителна техника се измениха доста драматично. Там, където повечето технологични компании се оказваха в състезание да създадат нещо по-мощно и по-бързо, сега на преден план излиза енергийната и ценовата ефективност.

Повечето компании осъзнават, че на тях не им е толкова необходима всичката достъпна мощност и че тя всъщност им струва доста пари. Един добър пример за това са фирмите поддържащи големи центрове за обработка на данни. В един такъв център единственият най-голям оперативен разход е стойността на електричеството за захранване и за охлаждане на сървърите.

В центъра за данни на Strato – най-голямата в света уеб-хостинг компания – консумацията на енергия е фактор от първостепенно значение. Компанията наскоро инсталира няколко машини базирани на шестядрени процесори от серията AMD Opteron 4100, редом с шкаф със сървъри използващи четириядрени AMD Opteron. При изпълнение на един и същ тестов софтуер на Strato, експертите на AMD са наблюдавали 25% спад в потреблението на енергия за изпълнение на една заявка при новите системи. Очевидна е била ползата от по-големия брой реални ядра и високата енергийна ефективност на последното поколение AMD-базирани сървъри.

Корпоративната отговорност може да бъде също така обърната навътре. Доброто отношение към собствените служители и ангажирането им с отговорните практики на фирмата може да има директно въздействие върху крайния резултат. Консултантите по организация на бизнеса от Gallup са изследвали човешкото поведение за последните 40 години и могат да покажат, че има пряка връзка между ангажираните служители и бизнес резултатите.

През 2007 г. Gallup анализира данни от 332 организации (над 4,5 милиона души), за да пресметне зависимостта между ангажираността на служителите и печалбата на дял (Earnings-per-Share – EPS). Изследването показа, че публичните компании, които са в горната четвърт по ангажираност на служителите си, имат ръст на EPS 2,6 пъти по-голям от същия параметър за фирмите под средното ниво на показателя „ангажираност”.? Дали това е корелация или причинно-следствена връзка? Може никога да не го разберем, но здравият смисъл ни говори, че мотивацията на служителите води до реална възвръщаемост за инвеститорите.

Поддръжката за общността в дадения град или регион може също да означава полза за бизнеса, а не само имидж за компанията. В миналото компаниите решаваха да провеждат социално ангажирани проекти, защото това се оказваше хоби или страст на служителите. Подкрепата за изкуствата, за отделни благотворителни каузи или фондации е нещо, което заслужава адмирации, но истински ефективните и устойчиви проекти за подкрепа на обществеността трябва да бъдат в крак със съответния бизнес.

AMD следва дългосрочна програма за подкрепа на науката, технологията, инженеринга и математиката (НТИМ) с инициативата AMD Changing The Game. Докато програмата е един инструмент за положително въздействие върху живота на много млади хора, тя също така е и един начин за развитие на следващото поколение инженери, което би играло критично важна роля в бъдещите технологични иновации. В резултат, това, което е добро за общността, е добро и за бизнеса.

Все повече са доказателствата, че инициативите на корпоративната отговорност не са само дейности за създаване на добро чувство към бранда, а са също и от полза за добрите бизнес резултати. Това е така независимо дали се осъществява чрез разработката на продукт, начина на поведение към служителите или ангажираността към общността. Очакваният скоро 16-ти пореден доклад на AMD за корпоративна отговорност ще потвърди факта, че „AMD не само надгражда наследеното от годините, но и проправя нов път напред, където отговорните бизнес практики са нещо повече от „добре да ги имаш” – те са съществена част от един успешен бизнес”, посочиха от компанията.

Възвръщаемост на инвестициите от ангажираността на служителите – от Джим Асплунд, д-р Джон Флеминг и д-р Джеймс Картър, Gallup Management Journal. Ноември 2007

Коментар