Личните данни ще са защитени при RFID

Европейската комисия подписа днес доброволно споразумение с представители на промишлеността, гражданското общество, ENISA (Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност) и надзорните органи за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Определени са насоки за всички дружества в Европа във връзка със защитата на личните данни при използване на интелигентни етикети (устройства за радиочестотна идентификация – RFID) преди тяхното пускане на пазара.

Използването на интелигентни етикети се увеличава с огромни темпове (около 1 млрд. в Европа през 2011 г.), но съществуват широко разпространени опасения за тяхното отражение върху сигурността на личните данни, предупреждава Комисията.

Устройства RFID могат да се намерят във всякакви предмети – от абонаментни карти за автобус до карти за плащане на магистрални такси. Микроелектронни устройства могат да обработват автоматично данните от етикетите RFID, когато въпросните етикети се доближат до „четящи устройства“, които ги активират, улавят радиосигнала им и обменят данни с тях.

Днешното споразумение е част от изпълнението на препоръка на Комисията, приета през 2009 г., в която между другото се посочва, че когато потребителите купуват продукти с интелигентни етикети, те трябва да бъдат дезактивирани автоматично, незабавно и безплатно, освен ако потребителят не заяви изрично желанието си етикетът да остане активиран.

Предвижда се през 2011 г. да бъдат продадени около 2,8 млрд. интелигентни етикети, като приблизително една трета от тях в Европа. Промишленият сектор обаче прогнозира, че към 2020 г. може да има близо 50 млрд. свързани електронни устройства.

Етикетите RFID в устройства като мобилни телефони, компютри, хладилници, електронни книги и автомобили носят много потенциални предимства за предприятията, обществените служби и потребителските стоки. Чрез тях примерно могат да се подобрят надеждността на продуктите, енергийната ефективност и процесите на рециклиране, да се плащат магистрални такси без спиране до кабините за плащане, да се съкрати времето за чакане на багажа на летищата и да се намали екологичният отпечатък на стоките и услугите.

Но етикетите RFID пораждат и потенциални рискове за неприкосновеността на личния живот, сигурността и защитата на данните. Това включва възможността за трети страни да получат достъп до лични данни (напр. относно местонахождението) без разрешение на потребителя. Например, много шофьори плащат по електронен път такси за използване на пътища, летищни и други паркинги въз основа на данните, събирани чрез етикет RFID, поставен на предното стъкло на колата. Ако липсват превантивни мерки, четящи устройства за RFID, намиращи се извън тези конкретни места, могат случайно да доведат до изтичане на лична информация относно местонахождението на превозното средство.

Много болници използват етикети RFID за проследяване на инвентара и идентифициране на пациенти. Тази технология може да повиши общото качество на здравеопазването, но ползите от нея трябва да бъдат съпоставени с опасенията за неприкосновеността на личния живот и сигурността.

Съгласно днешното споразумение, дружествата ще провеждат всеобхватна оценка на рисковете за неприкосновеността на личния живот и ще предприемат мерки за тяхното преодоляване, преди ново приложение на интелигентните етикети бъде въведено на пазара. Това ще включва потенциалното въздействие на връзките между събираните и предаваните данни и други данни върху неприкосновеността на личния живот. Това е от особено значение в случай на чувствителни лични данни, като биометрични, здравни или идентификационни данни.

С Рамката за оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот за първи път в Европа се установява ясна методология за оценка и намаляване на рисковете от интелигентните етикети, която може да се прилага във всички икономически сектори, които използват интелигентни етикети (например транспорт, логистика, търговия на дребно, продажба на билети, сигурност и здравеопазване).

По-специално, въпросната рамка не само ще предостави правна сигурност на предприятията, че използването на техните етикети е съвместимо с европейското законодателство за неприкосновеност на личния живот, но и ще осигури по-добра защита за европейските граждани и потребители.

Коментар