Биогоривата не са непременно най-екологични

Суровините, използвани за производство на биогорива, трябва да бъдат грижливо подбрани. В противен случай те може да не са по-зелени от конвенционалното гориво, пише GreenTech.bg, позовавайки се проучване, проведено от група учени от Технологичния институт в Масачузетс.

В продължение на почти четири години изследователите са извършвали анализ на 14 дизелови горива и такива, произведени от хранителни суровини. Те са идентифицирали ключовите фактори, които определят дали биогоривото е наистина екологично подобрение, в сравнение със стандартното гориво.

Ръководител на екипа е бил Джеймс Хилман, главен инженер и професор в Отделението по аеронавтика и астронавтика в MIT.

„Това, което открихме е, че технологии, които изглеждат много обещаващи, могат да доведат до много високи емисии, ако не са направени правилно. Не може просто да се каже дали едно биогориво е добро, или лошо. Зависи как е произведено”, заяви Хилман, цитиран от CNET News.

Биогоривото, произведено от масло на ятрофа, има ниски въглеродни емисии, защото остатъчните продукти могат да се използват за храна за животните и за създаване на електричество. Проучването показва, че тези емисии зависят много и от това къде и как са отгледани биосуровините.

Други проведени изследвания доказват, че много важен фактор е самата обработваема земя. Това би могло да има по-голямо значение от енергията, необходима за производството на самото гориво.

Например, биогориво на основата на палмово масло, извлечено от палми, които са отгледани върху изсечени тропически гори, произвежда 55 пъти повече въглеродни емисии, в сравнение със същото, произведено от палми, отгледани върху незасяти обработваеми площи.

Според проучването, лесните за отглеждане алги и саликорния, които не изискват хранителна почва, са много по-добра суровина за биогорива, отколкото други растения, за които са нужни огромни площи плодородни земи.

Коментари по темата: „Биогоривата не са непременно най-екологични”

добавете коментар...

  1. Жул

    Точно поради тази причина наскоро бе въведен стандарт в европейския съюз, който се следва стриктно.

Коментар