Бърз интернет в селата ще има през 2013 г.

Бързият интернет в селските райони и обедняването на двете държавни комуникационни мрежи ще осигурят технологично електронното правителство, заяви днес на кръгла маса в София заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов.

Дискусията „Националната телекомуникационна инфраструктура – ключов фактор за конкурентоспособност” бе организирано от три браншови организации – ИКТ Клъстер, АСТЕЛ и Асоциация на  комуникационни и информационни специалисти.

До 2013 г. ще бъде подготвен и реализиран инвестиционен проект за изграждане на мрежи за широколентов достъп в отдалечени и селски райони. Той е на обща стойност 40 млн. лева, които са предвидени по Оперативна програма „Регионално развитие”. В рамките на този проект, успоредно с включване на отдалечените населени места, още 60 общини ще бъдат свързани с държавната съобщителна инфраструктура, каза Русинов.

Тече и процес на обединяване на двете държавни комуникационни мрежи, които се ползват безплатно от министерства и обществени ведомства. След 2012 г. предстои увеличаване на капацитета и обхвата на обществената електронна съобщителна мрежа.   

Всички тези планирани мерки ще гарантират технологичната обезпеченост на електронното правителство и ще подобрят качеството на административните услуги, заяви министърът. Електронното управление от своя страна ще осигури повече прозрачност и отчетност на администрацията, както и включване на гражданите и структурите на гражданското общество в управленските процеси.

по темата: „Бърз интернет в селата ще има през 2013 г.”

добавете коментар...

  1. селянин

    Провинцията квартал Люлин или гр. Перник ли да се разбира, а Вуте? В най-добрият случай сигурно ще е с периметър с център кв. Банкя и радиус до гр. Враца!

Коментар