Най-търсени в руския ИТ сектор са разработчиците

Най-търсени специалисти в ИТ сектора на на Русия и Украйна са разработчиците, владеещи различни езици за програмиране. Свободните места за технически специалисти с подобни умения заемат 43% от обявите за работа, по данни на анализаторската компания Luxoft Personnel.

Почти равномерно е разпределението между позициите за Help-desk (12%), консултанти по внедряване на ERP (12%), ИТ анализатори и тестери (12%). Най-слабо търсене има за специалисти по ИТ продажби (5%) и мениджъри – CIO, ИТ-директори, началници на ИТ отдели и други подобни длъжности (общо 8%).

Стабилизацията на пазара на труда през миналата година доведе до това, че през 2011-та очакванията за повишаване на заплатите на ИТ специалистите се върнаха към нива на увеличаване от от 5-10%.

Характерен за първото полугодие на 2011 година е стабилният ръст на броя на свободните позиции, които вече надвишават двукратно предкризисните показатели. Освен това се наблюдава тенденция компаниите да задържат квалифицираните си кадри, както и да формират професионалисти от младите служители.

Коментар