Предлагат мишка за работа с пет пръста

Японски изследователи създадоха компютърна мишка за използване едновременно с петтe пръстта на ръката. За всеки пръст е предвиден отделен елемент.

Предполага се, че подобна конструкция ще направи взаимодействието на човека с компютъра по-продуктивно. Прототипът Amenbo е разработен от групата Double Research & Development.

Отделните бутони са свързани с базовия блок с помощта на гъвкави проводници, което позволява те да бъдат премествани самостоятелно и независимо едни от други. Повърхността им е чувствителна на натиск, така мишката  може да реагира не само на движение.

Новото изобретение е предназначено за използване като инструмент в работата на проектантите. Засега обаче не е ясно кога иновационната мишка ще се появи като комерсиален продукт.

Коментар