Колеж пести време и пари с PDA устройства и електронни табла

Колеж пести време и пари с PDA устройства
Електронна технология разтоварва персонала от ръчни операции по регистрация на учениците
26/04/2006
Информационните технологии в образованието винаги са били актуална тема. Много често именно от учебните заведения идват интересни идеи за приложението на технологиите. Там се случва всичко – от чистия експеримент с научна цел до реалното приложение на технологии, които учащи и преподаватели използват ежедневно за подобряване на учебния процес.
Модерни напоследък в колежите в Западна Европа са цифровите персонални помощници (PDA) или наричани още хендхелд устройства. Най-новото приложение на тези интересни джаджи, опитващи се да запълнят празнината между калкулатора и лаптопа, е… да задържат учениците по-дълго в училище. Иновацията идва от колеж в източната част на Лондон, където ръководството било принудено да въведе високотехнологична процедура за регистрация и отчитане на времето на престой на тийнейджърите в училище. Залогът е голям, тъй като всеки ученик на възраст от 16 до 18 години получава по 30 евро на седмица, ако посещава пълната програма на колежа!
До този момент колежът разчитал на ръчно регистриране върху хартия на присъствието на учениците и последваща въвеждане и обработка на данните за всеки от тях в централната система. Различните класове обаче имали различно учебно разписание и на персонала в колежа се налагало да извършва регистрацията по сложна схема, съобразена с началото и края на часовете за всеки клас. Хартиената технология се оказала доста тромава и колежът не успявал да подготви отчетите навреме, в резултат на което някои от съвестните тийнейджъри не получавали парите си в срок.
За да спести време и човешки ресурс за попълване и обработка на данните, както и за да въведе ред в плащанията към учениците, лондонският колеж внедрил технология на базата на PDA и електронни табла. Хендхелд устройства от компанията Dell били раздадени на всички лектори в колежа, които поели нещата по регистрацията в свои ръце. Технологията “пресякла” и всякакви опити за “кръшкане” от час на регистрирани ученици, тъй като лекторите вече отчитали със 100% точност присъствието на тийнейджъри в учебните зали. Данните, въвеждани с помощта на електронни табла и PDA, се предават мигновено по безжичната мрежа, действаща на територията на колежа, към централната компютърна система за регистрация и анализ на присъствието.
Електронната технология за регистрация подобрила посещаемостта на учебните занятия, от една страна, а от друга помогнала на колежа да спести време и пари. PDA устройствата разтоварили част от персонала от ангажимента да регистрира ръчно, на хартия, кои ученици и кога посещават лекциите. Освободеният човешки ресурс бил пренасочен към изпълнение на други, по-полезни задачи.

Коментар