Астрономи приложиха революционен метод

Финансирани от ЕС астрономи разработиха революционен метод за получаване в реално време и с висока разделителна способност на изображения на отдалечени галактики. Радиотелескопи, разположени, по света вече могат едновременно да наблюдават най-отдалечените обекти във Вселената и да създават изображения с с точност, достатъчна за разпознаване на футболна топка на Луната, съобщи Европейската комисия.

Радиотелескопи, разположени в различни точки на Земята, работят като един гигантски телескоп, осигурявайки данни в реално време на астрономите

Технологията, наречена “електронна интерферометрия със свръхдълга база” (e-VLBI), помага за откриване на следи, чрез които да се постигне по-добро разбиране за образуването на галактиките, като дава на астрономите възможност докато трае даден експеримент да получават и обработват данни почти в реално време, с помощта на високоскоростни влакнестооптични мрежи. Това позволява на голям брой радиотелескопи, разположени по целия свят, да работят заедно по начин, наподобяващ работата на единствен гигантски телескоп.

Два проекта за електронни съобщителни мрежи с висок капацитет, EXPReS и NEXPReS, които са получили финансиране от ЕС в размер на 7,4 млн. евро, подпомагат разработването и използването на технологията e-VLBI в астрономията. Технологията не само подобрява качеството на резултатите от наблюденията, но също така дава възможност за максимално увеличаване на възвръщаемостта от инвестициите в радиотелескопи.

Радиоастрономите наблюдават небесни тела, за да разберат еволюцията и взаимодействието на галактиките. Традиционните наблюдения с помощта на интерферометрия със свръхдълга база („VLBI“) се извършват от телескопи, които са разпределени в няколко държави, но са едновременно насочени към един и същ източник. Колкото по-голямо е разстоянието между телескопите, толкова по-добре могат те да различават дребни подробности от източника. Традиционно всяка станция записваше данни върху твърди дискове, които бяха транспортирани до централен суперкомпютър, където тези данни бяха анализирани.

Новият метод, наречен електронна интерферометрия със свръхдълга база, позволява телескопите да се свързват пряко с централния суперкомпютър чрез влакнестооптична инфраструктура, избягвайки разходите за управление на информационните носители и постигайки значително по-бързи резултати. Получените данни се подлагат на обработка в реално време, давайки на астрономите научни резултати за часове, вместо за седмици.

Досега ограничен само в Европа, методът e-VLBI вече се използва в световен мащаб. Наскоро технологията бе използвана за наблюдение на една Сейфертова галактика, където бе открит мощен източник на гама-лъчи, за които се смяташе, че могат да идват само от свръхмасивни черни дупки. Досега в такъв високоенергиен обхват не е откривана подобна галактика и това би могъл да бъде първият представител от нов клас космически обекти.

Наблюденията с e-VLBI са възможни благодарение на използването в реално време на глобална мрежа, съставена от най-големите и най-чувствителни радиотелескопи в Европа, Източна Азия и Австралия, свързани чрез високоскоростни влакнестооптични мрежи, с максимално разстояние между телескопите 12 458 km.

Коментар