Стартира биометричната визова система на Шенген

От днес започна да функционира визовата информационна система (ВИС) в рамките на Шенгенското пространство. Молбите за виза вече ще се обработват много по-бързо, благодарение на използване на биометрични данни (пръстови отпечатъци и цифрова портретна снимка), което ще улесни идентифицирането на титулярите на виза и ще спомогне за предотвратяването на кражбите на самоличност, съобщи Европейската комисия.

Новата визова информационна система ще работи по-ефективно, благодарение на използването на биометрични данни

Новата система ще позволява бърз и ефективен обмен на данни между държавите от Шенген относно визите за краткосрочен престой. Към системата ще бъдат свързани първо консулските служби, които се намират в Северна Африка (Алжир, Египет, Либия, Мавритания, Мароко и Тунис).

Понастоящем 25-те държави от Шенгенското пространство издават всяка година около 13 милиона шенгенски визи, като е вероятно тези цифри в бъдеще да се увеличават. Сегашната система за издаване, мониторинг и контрол на визите трудно се справя с толкова голям обем. Предотвратяването на измами и злоупотреби невинаги е възможно, а процесът на кандидатстване е сложен за лицата, които искат визи за краткосрочен престой по установения ред с цел пътуване в ЕС.

Новата визова информационна система (ВИС) въвежда цифрова портретна снимка и пръстови отпечатъци. ВИС не само ще ускори обработването на молби за виза, но и а ще направи проверките по външните граници по-ефикасни и ще подобри цялостната сигурност на границите.

За проверката на истинската самоличност на даден титуляр на виза ще е достатъчно натискане на няколко бутона, което допринася за предотвратяване и противодействие на измамите с визи. Същевременно, обработката на молбите на кандидатите за визи ще става много по-бързо.

Органите за издаване на визи във всички държави от Шенген ще могат да правят справка с данните във ВИС, например когато кандидат, вече подавал молба за виза, кандидатства за нова виза. ВИС ще съдържа всички молби за шенгенски визи и всички последвали ги решения на органите за издаване на визи. Това ще позволи на кандидатите да получават нови визи по-бързо, тъй като органите ще могат да проверяват дали при използване на предишни визи са били установени проблеми, както и надеждността на кандидата.

ВИС няма да започне да функционира веднага в консулските служби на всички държави от Шенген по целия свят. Системата ще бъде постепенно въвеждана по региони. Северноафриканският регион скоро ще бъде последван от регионите на Близкия изток (Израел, Йордания, Ливан и Сирия) и Персийския залив (Афганистан, Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Обединените Арабски Емирства и Йемен). Консулските служби на всички държави от Шенген по целия свят трябва да бъдат свързани към ВИС в следващите две години.

Процедурата за събиране на пръстови отпечатъци е лесна и не създава неудобство. Кандидатът ще трябва само да постави пръстите си на повърхността на цифров скенер. При подаване на нови заявления през следващите пет години няма отново да се вземат отпечатъци, а те ще се копират от предишните заявления във ВИС. Данните за пръстовите отпечатъци ще се изтриват след 5 години.

Когато титулярът на визата пристигне на външната граница, граничните служители на държавата от Шенген ще проверяват самоличността му/? и автентичността на визата във ВИС. Това ще даде възможност да се предотвратява рискът от измами с визи (като например опитите за използване на виза, издадена на друго лице) чрез проверки на биометричните данни. Същевременно, процедурата ще бъде по-бърза за добросъвестните кандидати, които съставляват по-голямата част от пътуващите.

Коментари по темата: „Стартира биометричната визова система на Шенген”

добавете коментар...

  1. MNSP

    стартира, но сме още вън

  2. :)

    Никой не казва каква ще е защитата 3-ти лица да не получат една чудесна база данни кой бот с еди кои си отпечатъци къде е ходил и т.н. 🙂

  3. гост

    Сега ВИС, после ВИС-2 и така…

Коментар