ЕК форсира членките да попълнят Europeana

Европейската комисия прие препоръка, в която призовава държавите-членки на ЕС да увеличат усилията си в цифровизацията на материали в областта на културата. Целта е европейското културно наследство да стане всеобщо достояние и да се стимулира растежът на творческите сектори. Цифровизираните материали следва да бъдат достъпни за ползване чрез “Europeana” — европейската цифрова библиотека, архив и музей.

Държавите-членки трябва да разработят действени планове и да изграждат партньорства, за да може в „Europeana”, която днес наброява 19 милиона обекти, до 2015 г. да се въведат 30 милиона. Изисква се също така публикуване в интернет на повече материали, защитени от авторско право, както и материали, вече изчерпани в търговската мрежа. Друга цел е приспособяване на националните законодателства и стратегии така, че да гарантират дългосрочно съхранение на материали в цифров вид.

“Цифровизацията въвежда културата в домовете на хората и е ценен източник за образованието, за разработване на туристически приложения, игри, анимация, както и за целия творчески сектор. Инвестирането в цифрови технологии ще създаде нови фирми и ще разкрие нови работни места”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус.

“Europeana”, която през 2008 г. започна с 2 милиона обекта, в момента съдържа повече от 19 милиона, достъпът до които се осъществява чрез подобрен интерактивен и интуитивен интерфейс. За да се осигури по-добър баланс в съдържанието от цяла Европа, в препоръката се определят цели за минималния принос на отделните държави-членки до 2015 г. Препоръката се основава на заключенията на т.нар. Комитет на мъдреците (група на високо равнище за стратегически анализи, създадена през 2010 г.) относно осигуряването на достъп в интернет до европейското културно наследство.

Предоставянето на онлайн достъп до културното наследство на ЕС означава, че гражданите в цяла Европа ще могат по всяко време да го използват свободно за отдих, обучение, изследвания или работа. Преобразувани в цифров вид, материалите могат да бъдат полезни също така за търговски и нетърговски цели, като например разработване на учебно и образователно съдържание, документални филми или туристически приложения. Това ще даде огромен тласък на европейските творчески сектори, които понастоящем произвеждат 3,3% от БВП на ЕС и осигуряват 3% от работните места.

Съгласно новата препоръка, България има за цел да въведе 267 хиляди обекта към съдържанието на “Europeana”.

Коментар