Кабелните оператори се споразумяха с ПРОФОН

Кабелните комуникационни оператори и ПРОФОН подписаха рамково споразумение за уреждане правата за препредаване на музика. То бе постигнато след преговори, продължили около осем месеца, мeжду Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО) и Организацията за колективно управление на правата на артистите-изпълнители и музикални продуценти (ПРОФОН).

Споразумението урежда правата на звукозаписите и музикалните видеозаписи, включени в радио- и ТВ програмите, препредавани от страна на операторите. Всеки един от кабелните комуникационни оператори, членове на асоциацията, трябва да сключи индивидуален договор с ПРОФОН. Размерът на възнаграждението се определя от броя препредавани радио- и ТВ програми и броя абонати, обхванати в скала, и е в месечни твърди суми.

Споразумението обхваща периода до края на 2013 г., с оглед очакванията за повсеместно навлизане на цифровизацията и изключване на аналоговите мрежи. Асоциацията се ангажира да постигне определен обем от договори на своите членове като процент от пазара на кабелно препредаване, както и с конкретни дати за сключване на индивидуални договори и за изплащане на дължимите възнаграждения. В зависимост от изпълнението на тези параметри, ПРОФОН предоставя браншова отстъпка на членовете на БАККО.

Според Закона за авторското право и сродните му права и Закона за радиото и телевизията, когато се извършва препредаване на съдържание чрез електронна съобщителна мрежа, артистите-изпълнители и музикални продуценти имат правото да получат възнаграждение за препредаваната музика, включена в радио- и ТВ програмите.

Отново според закона, това възнаграждение достига до правоносителите единствено чрез организация за колективно управление на права. Както е известно, ПРОФОН е единственото дружество, регистрирано от Министерство на културата да събира, разпределя и изплаща възнаграждения за сродни на авторското права в сферата на музиката, включително за „предаването и препредаването по кабел или друга електронна съобщителна мрежа на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения”.

Освен рамково споразумение, бе подписано и споразумение по смисъла на чл. 40е, ал. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), с което страните изразяват съгласие относно размера на възнагражденията за препредаване. С това се постигат изискванията на новите текстове в ЗАПСП, които предвиждат съгласуване на тарифите на дружествата за колективно управление на права с представителни браншови организации.

Коментар