Предприемачество ще се учи още в началните класове

Единна стратегия за въвеждане на обучение по предприемачество в началните класове предложиха академични специалисти по време на национална конференция в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, част от Световната седмица по предприемачество.

Въвеждането на предприемачество в началните класове ще помогне на децата в бъдещата им професионална реализация, каза Милена Дамянова, зам.-министър на МОМН

Представители на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), регионалните инспекторати по образование, учители и различни институции представиха добри практики в обучението по предприемачество и дискутираха план за въвеждане на такъв тип образование. Очаква се единната стратегия да бъде включена в новия закон за училищното образование.

Заедно с представители на академичните среди ще можем да предложим насока, в която обучението по предприемачество да бъде прилагано в началните класове,” каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България  (ДАБ) – организатор на конференцията заедно с МОМН.

Целта на новата стратегия и предстоящите промени в българското законодателство е да направят училището по-привлекателно, като включат иновативни и практически форми на обучение, помагащи на най-малките да усвоят основни икономически познания, да се ориентират при избора на професия, да формират творческа нагласа и самоинициативност.

Вече няколко години министерството работи съвместно с Джуниър Ачийвмънт по въвеждане на училищни програми по предприемачество в българските училища. „Само за последните 2 години сме обучили приблизително 400 учители и през 2012 г. ще продължим да работим активно в тази насока. Въвеждането на предприемачество в началните класове е важна стъпка към усвояване на нови знания и умения от нашите деца, които ще им помогнат в бъдещата професионална реализация”, каза от своя страна Милена Дамянова, зам.-министър на МОМН.

По инициатива на Джуниър Ачийвмънт бе предложена и промяна в наименованието на културно-образователната област „Бит и технологии” на „Предприемачество и технологии”. Според инициаторите, новото наименование отразява по-точно нуждата от лична инициатива за развитието на бизнеса и обществото в реалността на 21-ви век.

Обучението по предприемачество от най-ранна възраст е приоритет на МОМН и е заложено като ключова компетенция в Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Националната конференция се провежда като част от Световната седмица по предприемачество (14–20 ноември). В рамките на инициативата у нас ще се проведат 19 иновационни лагера и 16 открити урока по предприемачество в различни училища в страната, преподаващи по програмите на ДАБ.

Коментар