Visa показва „бъдещето на разплащанията”

Visa Европа ще покаже платформа “Бъдещето на разплащанията” по време на изложението Cartes & IDentification 2011, което започва днес в Париж, Франция. “Бъдещето на разплащанията” включва нов пакет от услуги, които променят напълно начина, по който потребителите управляват средствата си и правят всекидневни покупки.

Услугите са фокусирани върху четири основни взаимно допълващи се платформи: Visa payWave, Mobile Services, e-Commerce и Retailer Loyalty (безконтактни разплащания, мобилни услуги, електронна търговия и програми за лоялност към търговците).

В Париж Visa ще покаже безконтактни мобилни разплащания (Visa Mobile Contactless), базирани на NFC технология, която предлага същите възможности за безконтактни разплащания като карта Visa payWave, но реализирани с помощта на мобилен телефон (услугата ще бъде официално представена през 2012 година).

Компанията акцентира и на персонални плащания (Visa Personal Payments) – услуга за плащания от човек на човек (P2P), която позволява на притежателите на карти Visa да изпращат пари до всяка точка на света директно от своя мобилен телефон.

Известията на Visa (Visa Alerts), друга нова услуга на компанията, изпращат известия в реално време до мобилния телефон на собственика на карта Visa и дават информация за всички извършени транзакции в страната или чужбина.

Visa ще демонстрира също „Отворена платформа за лоялни клиенти” (Оpen rewards platform). Тя дава на търговците възможност да насочват по-прецизно предложенията си съобразно профила на потребителите и да им предоставят „cash-back” бонуси в отговор на тяхната лоялност.

Коментар