Естонци ще ни помагат в е-управлението

Днес в София започнаха разговори между естонски и български експерти в областта на електронното управление. В рамките на тридневното си посещение, експертите от Естония ще се запознаят с текущото състояние на е-управлението у нас и ще представят своя опит в реализирането на цифрова администрация.

Кеи Касеметс (вляво) обеща сериозна подкрепа от страна на Естония в изграждане на българското е-управление

До 2015 година се очаква България да има напълно функциониращ модел за обмен на данни между администрациите и център за съхранението им. Ще бъде модернизирано законодателството и ще бъдат разработени секторните електронни услуги в здравеопазването, образованието, икономиката и други.Ръководителят на делегацията Кеит Касеметс посочи, че след като направят анализ на спецификите на българската законодателна рамка и технологичен капацитет, естонските експерти ще предоставят през декември анализ на стъпките, които българската администрация трябва да предприеме за ускоряване въвеждането на е-правителството.

Икономия на време и средства на гражданите и бизнеса, ефективност на администрацията и гарантиране на сигурността на обмена и съхраняването на данни, са основните цели на стратегията за е-правителство, каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов.

До 2013 година европейските фондове ще са основен източник за развитие на електронното управление в България. Приоритетни електронни административни услуги за централната и местна администрация ще бъдат разработени по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, който е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

В рамките на проекта ще бъде подготвено законодателството за въвеждане на електронната идентичност на българските граждани.

Коментар