HR отделите могат да поемат бизнес ударите

Повечето средни и големи компании поддържат HR отдели или най-малкото един специалист в областта. Това са хора, способни да водят деловодство, да управляват кадри и да развиват ключови показатели на ефективността както на отделите, така и на самите  служители.

Проучване на московската компания Penny Lane Personnel хвърля светлина върху основните изисквания към HR специалистите. Резултатите сочат, че комуникационните умения са главното качество на хората, които се занимава с тази дейнос (според 22,3% от анкетираните).

Почти толкова важни са отговорността и дипломатичността на HR специалиста (по 20,5%). Около 13,3% от анкетираните посочват като водещи организаторските способности.

За второстепенни характеристики на HR специалистите се считат умението за взимане на нестандартни решения и инициативността (по 9%). Лидерските качества са посочени от само 4% от анкетираните.

При грамотно организираните компании HR директорът и неговият отдел поемат бизнес ударите върху себе си. Често решението на възникналите проблеми е въпрос на правилни комуникации, вкл. дипломатичност, когато става въпрос за уволнение, и отговорност при назначаване на нов служител, коментират от Penny Lane Personnel.

В допълнение, служителите на HR длъжност се занимават често с разработка и внедряване на обучаващи програми, както и на програми за мотивация, адаптиране, организация на тренинги и корпоративни празници.

В техния обхват са също така управлението на текучеството, формирането и поддържането на корпоративна култура, дори и стратегическото планиране на бизнеса на компаниите.

Коментар