1% от потребителите консумират половината мобилен капацитет

Една трета от най-активните потребители на мобилен трафик за данни са притежатели на смартфони

Невероятно разделение между потребителите се наблюдава в мобилните мрежи. На една стотна от абонатите се пада половината от световния трафик, твърди проучване на Arieso.

Най-активните 10% потребители консумират 90% от пропускателната способност на безжичните мрежи, сочат резултатите от проучването.

Arieso консултира оператори в Европа, САЩ и Африка. През ноември миналата година компанията е анализирала данните на 1,1 милиона потребители на неназован европейски оператор за 24-часов период.

Разривът между „екстремните” потребители и останалите се увеличава. Ако през 2009 година 3% от потребителите са генерирали 40% от трафика, то сега на същия процент най-активни абонати се падат 70% от мобилния трафик.

Изследването не дава ясен профил на активния потребител. Това са както бизнесмени, които ползват 3G интернет при деловите си пътувания, така и любители на развлечения с неограничени тарифни планове за гледане на онлайн видео. Именно последните са причина за лавинообразното увеличаване на мобилния трафик.

Статистиката показва, че 64% от най-активните потребители използват ноутбуци, 33% генерират трафик от смартфони, а останалите 3% са притежатели на таблети iPad.

Проучването прави паралел между потреблението на мобилен трафик и дисбаланса в консумацията на материални ресурси. САЩ, например, където живеят само 5% от хората на Земята, потребяват 23% от добива на нефт. Япония, Германия и Италия, които заедно съставляват 4% от световното население, консумират 31% от природния газ, по данни на International Energy Agency за 2010 г.

Диспропорцията в потреблението на мобилен трафик се обяснява с това, че повечето потребители в света все още използват 2G телефония, като ограничават комуникациите си до гласови връзки и текстови съобщения.

Смартфоните заемат само 13,2% дял от общия брой на клетъчните телефони в света, който възлиза на 6,1 милиарда. В някои страни като САЩ, Германия и Великобритания обаче този показател превишава 30%, а в Швеция и Финландия над половината от телефонните терминали са „умни”.

35% от финландците използват модеми за свързване към мобилните мрежи, което способства достъпността на услугите за данни. Операторът Elisa, например, предлага неограничен достъп само за 5 евро на месец. В резултат на това, един жител на Финландия потребява средно на месец 1 GB данни през мобилни мрежи, което е 10 пъти повече от усреднения показател за Европа.

Ръстът на трафика поставя пред операторите неотложната задача да разширят мрежите си. По данни на Arieso, през миналата година един от европейските оператори е инсталирал 250 миниатюрни базови станции специално за нуждите на т.нар. „екстремни” потребители на трафик. Компанията обаче не е огласила своите действия, за да не привлича внимание към проблемите, на които се е натъкнала нейната мрежа.

Миниатюрните станции в най-натоварените участъци са само едно от решенията за посрещане на лавинно нарастващия трафик. Друг начин за повишаване на ефективността на мрежите е пускане на данните по кабелни сегменти. Понякога се налага и въвеждане на ограничения на трафика.

Коментар