Заделят още 17,5 млн. лв. за цифрови декодери

Допълнителни средства в размер до 17,5 млн. лв. за цифрови декодери бяха предоставени от правителството по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Средствата ще се използват за закупуване (с обществена поръчка) на крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности, както и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване.

Съгласно Закона за електронните съобщения, в тримесечен срок от влизането му в сила, Министерският съвет трябва да приеме План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, който включва и критерии за определяне на лицата със специфични социални потребности.

Законът предвижда също действия и процедури по информиране на населението относно въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Осъществяването на мерките по информиране следва да продължи най-малко до 30 ноември 2013 г.

Коментар