Корупцията в ЕС расте, установи Евробарометър

Нивата на корупция в страните от Европейския съюз са се увеличили през последните три години, сочат данните от ново проучване. Почти три четвърти от европейците продължават да смятат корупцията за сериозен проблем и считат, че той съществува на всички равнища на управление, се казва в публикувано днес от ЕК изследване на Евробарометър.

Сесилия Малмстрьом призна с разочарование, че резултатите от борбата с корупцията в ЕС са незадоволителни (снимка: Европейска комисия)

Осем процента от запитаните заявяват, че през изминалата година им е било поискано или от тях се е очаквало да дадат подкуп.

С разочарование трябва да отбележа, че практическите резултати в борбата с корупцията в рамките на Европейския съюз продължават да са незадоволителни. Европейците очакват националните правителства да предприемат решителни мерки. Крайно време е те да го направят“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Макар че естеството и обхватът на корупцията варират в различните държави-членки на ЕС, тя вреди на ЕС като цяло що се отнася до намаляването на равнищата на инвестициите, възпрепятстването на правилното функциониране на вътрешния пазар и отрицателното влияние върху публичните финанси. Икономическите разходи в резултат на корупцията в ЕС се оценяват на около 120 милиарда евро годишно.

Корупцията е заболяване, което руши държавите отвътре, като подкопава доверието в демократичните институции, отслабва отчетността на политическото ръководство и облагодетелства организираните престъпни групи“, заяви Малмстрьом.

Основни констатации от проучването на Евробарометър

• По-голямата част (74%) от европейците смятат, че корупцията е сериозен проблем в тяхната страна. Почти половината от всички европейци (47%) са на мнение, че равнището на корупцията в тяхната страна се е увеличило през последните три години.

• Повечето европейци считат, че корупция има в местните (76%), регионалните (75%) и националните институции (79%).

• Европейците смятат, че подкупите и злоупотребата с власт се срещат във всички области на публичната администрация. За националните политици (57%) и отговорните за възлагането на обществени поръчки служители (47%) е най-вероятно да се смята, че може да са замесени в такива дейности.

• 40% от европейците са на мнение, че прекалено тесните връзки между бизнеса и политиката допринасят за корупцията. Липсата на действия от страна на политиците (36%) и липсата на прозрачност в начина, по който се изразходват обществените финансови средства (33%), са допринасящи за това фактори. Мнозинството от запитаните (68%) не смятат, че има достатъчна прозрачност и надзор на финансирането на политическите партии.

• Мнозинството от европейците (70%) са на мнение, че корупцията е неизбежна и че винаги е съществувала. Двама от всеки трима европейци (67%) считат, че корупцията е част от бизнес културата в тяхната страна.

• Повечето от европейците (67%) не са съгласни, че те са лично засегнати от корупцията в своето ежедневие. Само малка част от тях (29%) заявяват, че са лично засегнати. Още по-малка част от запитаните (8%) са посочили, че през изминалата година им е бил искан или от тях се е очаквало да дадат подкуп.

• Ако се сблъскат със случай на корупция, европейците e най-вероятно да се обърнат за помощ към полицията (42%) и съдебната система (41%), а най-малко вероятно е да се обърнат за помощ към политически представители (6%).

През юни миналата година Европейската комисия прие пакет от мерки за борба с корупцията, в който се предвижда специален механизъм за наблюдение и оценка във всичките 27 държави-членки на ЕС. Комисията ще предложи скоро и друго законодателство относно отнемането на придобито от престъпна дейност имущество, реформа на правилата за обществените поръчки, по-подробни статистически данни относно престъпността и засилена политика за борба с измамите.

Коментар