Компютри и принтери получиха МТСП и БСК

Компютри и принтери получиха МТСП и БСК
Дарението е за българо-немските центрове за обучение
03/05/2006
Федералното министерство на икономиката и технологиите на ФР Германия връчи на 3 май в Министерството на труда и социалната политика 110 компютърни системи и 14 броя лазерни принтера за нуждите на професионалното обучение в България.
Дарението, което се предоставя със съдействието на фирмите „ГОПА Консултантс” и „Шенкер”, е за Българо-немските центрове за професионално обучение в Плевен, Пазарджик и Стара Загора, както и за центровете за професионално обучение на социалните партньори по проекта „Насърчаване на професионалното обучение за възрастни и заетостта в България”.
Със 17 от предоставените компютърни системи, както и с два лазерни принтера ще бъдат оборудвани регионалните звена на Центъра за професионално обучение при Българската стопанска камара(ЦПО) в Пловдив и Пазарджик.Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) и издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. БСК е дългогодишен партньор на „ГОПА Консултантс” и участва при изпълнението на десетки съвместни проекти с германската фирма.„Шенкер” извърши безвъзмездното транспортиране на техниката от Германия до България.

рубрика: Uncategorized

Коментар