Нужна е програма за стартъп фирми

Проф. Райнер Гертен беше гост на дискусия за технологични стартъпи в БАН (снимка: БАН)

Необходима е специална програма за индивидуално ръководство на технологичните стартъп фирми, заключи дискусия в БАН, организирана от Единния център за иновации към Академията. Програмата трябва да подпомогне ръководството от момента на защита на интелектуалната собственост, през развитието на високите технологии, които са приоритет на тези фирми, до привличане на капитали за производството и излизането на пазара на нови продукти и услуги.

Това е пътят за формиране на нови сектори на българската икономика, с висока конкурентоспособност и експортен потенциал, смятат участниците във форума, на който лекция държа проф. Райнер Гертен от Университета за приложни науки в Манхайм, партньор на БАН, съгласно подписания в началото на месец януари 2012 г. договор за сътрудничество.

В дискусията “Предприемачество при високотехнологични стартиращи фирми” се включиха ръководители на десет офиса за трансфер на технологии и учени, собственици на стартиращи технологично-ориентирани фирми, създадени в БАН.

Коментар