Глобул ще чете лекции в ТУ-София

Серия от лекции и упражнения ще проведе Глобул през настоящата година в Технически университет – София. В рамките на инициативата за учебната 2011/2012 г. ще бъдат изнесени общо девет лекции, както и последващи практически упражнения пред студенти от Факултета по телекомуникации.

Темите на лекциите са посветени на основните аспекти при изграждане, поддръжка и управление на телекомуникационната инфраструктура и мрежовите технологии, както и с ежедневната работа на специалистите в тази област.

Практическите упражнения ще въведат студентите в работните процеси на компанията и различните видове телекомуникационно оборудване и софтуерни приложения.

През годините Глобул организира стажантски и стипендиантски програми, откри кариерен център, ремонтира и оборудва учебните лаборатории на Факултета по телекомуникации.

Коментар