Въвеждат задължително Интернет обучение за администрацията

Въвеждат задължително Интернет обучение в администрацията
Инициативата е част от програма за борба срещу корупцията
05/05/2006
Задължително Интернет базирано обучение ще бъде въведено за всички служители в държавната администрация като част от мерките за прозрачност и борба срещу корупцията.
“Над 50 000 държавни служители ще преминат до края на годината обучение по антикорупция”, заяви министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев на среща в Бояна с областни управители, представители на общини, неправителствени организации и медии.
Самообучението по антикорупция чрез CD е по план на Института по публична администрация и европейска интеграция. Курсове ще преминат и 400 служители, работещи в сфери с повишен корупционен натиск, 150 ръководни кадри и 200 висши държавни служители.
Електронното правителство е друго средство, на което ще се разчита за осигуряване на прозрачност и за намаляване на корупционния натиск в работата на администрацията. За целта МДААР подготвя Законопроект за електронното правителство, който да осигури рамката за въвеждането и развитието на електронното управление и предоставянето на електронни услуги за гражданите и бизнеса. Към развитието на този сектор са насочени и мащабните обучения по информационни технологии, които МДААР организира за служителите от държавната администрация.  
За модернизиране на работата на администрацията през тази година в най-малките общини ще бъде осигурено компютърно оборудване, а електронният подпис ще бъде въведен в работата на всички административни структури, стана ясно още на срещата в Бояна.
Ще се усъвършенстват Хартите на клиента и ще се разширят възможностите за обратна връзка с потребителите на административни услуги чрез поставяне на кутии за мнения, оценки и препоръки във всяка администрация, както и с откриването на Интернет адрес и гореща телефонна линия за отзиви и оплаквания.
За по-доброто и прозрачно обслужване на граничните контролно-пропускателни пунктове ще бъде въведена системата за интегриране на плащанията "единен фиш" и принципът на контрол "една линия" (едно място за проверка от органите на граничната полиция и митническата служба), съобщават още от министерството.

рубрика: Uncategorized

Коментар