Оракъл България представи надеждни решения за критично важни бизнес процеси

05/05/2006 – MARC Communications
Оракъл България представи надеждни решения за критично важни бизнес процеси
С Oracle Data Guard сигурността на базите от данни е напълно гарантирана
Оракъл България организира днес, 05.05.2006 г. (петък) в столичния хотел Хилтън Oracle Disaster Recovery Solution Demo. Демонстрацията беше предназначена за настоящи и потенциални клиенти и партньори на компанията. Даниела Миланова, старши консултант продажби, Оракъл България, представи пред многочислената публика софтуерните решения на Oracle за защита на данните и възстановяване при инциденти и бедствия.
Демонстрацията беше съсредоточена върху възможностите на Oracle Data Guard инфраструктурата, предлагаща изключително ефективни и изчерпателни механизми за защита на бази данни и тяхното цялостно възстановяване при бедствие или човешка грешка. Тази софтуерна инфраструктура дава възможност да се извършват серия от процеси – създаване, поддържане, управление и проследяване на една, или повече бази данни в режим “готовност за работа” (reporting), или режим “паралелна работа”. Целта е данните от базата да са винаги налични и достъпни в случай на природно или техническо бедствие или проблеми, възникнали вследствие на потребителски грешки.
OracleDataGuard поддържа базите от данни в режим на готовност за работа посредством прилагането на традиционен за Oracle архитектурата механизъм за последователно копиране на работата на първичната база от данни. В случай на срив в първичната база, системата автоматично превключва една от вторичните бази данни в първичната. Така се минимира много ефективно времето на липса на база от данни в системата и се гарантира нулева загуба на информация в случай на бедствие.
OracleDataGuard поддържа базите от данни в режим и на паралелна работа, където копираните данни са достъпни в онлайн режим и могат да се агрегират, структурират и анализират.
OracleDataGuard се отличава с ред технически преимущества. Броят вторични бази от данни е потенциално безкраен, физическото им разполагане е неограничено по отношение на пространствена отдалеченост (използва се TCP свързаност), а хардуерните ресурси на подсигуряващите бази данни могат да се утилизират максимално ефективно, тъй като не е необходимо те да са идентични с хардуерната платформа на първичната база.
Тази софтуерна инфраструктура гарантира максимална надеждност на информационните системи и пълна защита на базите от данни – две условия, които са от критично важно значение за успешния бизнес на всички големи компании по света.
Демонстрацията премина при голям интерес от страна на многобройните IT специалисти и търговски мениджъри, представляващи едни от най-значимите компании на българския пазар – главно от банковия, комуникационния и IT сектор, а също и от различни области на държавната администрация.

Коментар