С пари от концесии могат да се финансират иновации

С част от концесионните възнаграждения да се финансират иновации, предложи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Идеята на МИЕТ е залегнала в проектозакона за иновациите, който вече е преминал етапа на публично обсъждане и предстои предложенията да бъдат отразени в окончателния вариант на текста.

„С приемането на този закон целим да създадем официална платформа за регламентиране на устойчива и предвидима политика в областта на иновациите”, каза министърът по време на семинара “Интелигентна специализация”, който започна днес в хотел “Шератон”.

През миналата година средствата, получени от концесии, са в размер на 63 млн. лв. С отделянето на част от тази сума за иновации ще се повиши иновационната активност на фирмите. Такава е практиката в много от европейските държави, включително има такива, където 100% от концесионните възнаграждения са предназначени за иновации, допълни министър Добрев.

Инвестициите в научни изследвания и развитие в България през 2010 г. са 0,6% от БВП (420 млн. лв.). Окуражаващ е фактът, че за първи път тогава частните разходи за иновации надхвърлиха публичните, като ръстът спрямо 2009 г. е близо два пъти, каза министърът. По неговите думи, целта на правителството е разходите за научни изследвания, развойна дейност и иновации да достигнат 1,5% от БВП през 2020 г.

Анализи на иновационния потенциал на страната, извършени от Световната банка, БАИ и МИЕТ, потвърждават извода, че България има потенциал за растеж чрез иновации в индустрията и производството на стоки с висока добавена стойност.

Според министър Добрев, новата стратегия за интелигентна специализация, чието разработване предстои, трябва да послужи като инструмент за справяне със социалните, екологичните, климатичните и енергийните предизвикателства, демографските промени, ефективното използване на ресурсите и енергийната сигурност.

Коментар