Балансът между работа и личен живот се подобрява

Все повече хора намират баланс между работата и личния си живот, показва проучване на Регус сред 16 000 професионалисти в повече от 80 страни. Индексът сравнява индикаторите за удовлетвореност от работата и възгледите на анкетираните относно цялостния им баланс между работа и личен живот с данните от реалния живот.

В периода между 2010 и 2012 г. в България е регистрирано повишение от 29% на баланса между работа и личен живот на служителите. Въпреки че работят по-усилено от всякога, хората у нас се чувстват по-удовлетворени от работата си и повечето от тях смятат, че разполагат с достатъчно време, което да прекарват в къщи или в преследване на личните си цели.

„Работещите отчитат, че хармонията между работата и личния им живот се подобрява. След първоначалния голям спад на пазара преди 2010 г. и последвалия го глобален икономически крах не е изненадващо, че работещите заявяват, че сега се чувстват по-добре”, коментира Гари Гъртлър, говорител на Регус.

Безпокойствата относно сигурността на работното място са намалели в някои сектори от началото на икономическия спад, а неотдавнашното проучване на Регус потвърждава, че глобалното бизнес доверие се стабилизира. Анкетата също така потвърждава важната предпоставка, че по-удовлетворените служители са и по-продуктивни, като убедително мнозинство от анкетираните заявяват, че постигат по-добри резултати през 2010 г.

Добрият баланс между работата и личния живот е жизнено важен за здравословния живот на служителите, както и за удовлетвореността им от работата. Балансът е също така необходим и за бизнес растежа, допълва Гъртлър.

Анкетата дава солидни доказателства, че продуктивността е свързана с един по-добър , по-гъвкав стил на живот и дава сигнал на всички бизнес организации спешно да преразгледат собствените си работни практики, съветват от Регус.

Изводи от проучването за баланса между работа и личен живот

• Половината от работещите се чувстват по-удовлетворени от работата си (50%) и повечето от тях смятат, че разполагат с достатъчно време, което да прекарват в къщи или в преследване на личните си цели (59%).

• Повечето от работещите (59%) заявяват, че постигат повече в работата си, отколкото през 2010 г., което потвърждава връзката между продуктивността и добрия баланс между работата и личния живот.

• Над една четвърт (30%) от анкетираните смятат, че бизнес организациите се опитват да намалят времето за пътуване на служителите, като признават, че дългото пътуване до работното място и обратно създава напрежение за работещите.

Бизнес организациите, които искат да наемат и да задържат най-добрите професионалисти, не могат да си позволят да пренебрегнат значението на репутацията на фирмите, които осигуряват добър баланс между работата и личния живот. Освен това, в периода на икономически спад навсякъде се вижда стремеж към избор на по-нетрадиционни работни практики и увеличаване на ефективността чрез предоставяне на повече гъвкавост на служителите.

Една от мерките, която става все по-популярна, е да се съдейства на работещите за намаляване на уморителното и непродуктивно време, прекарано в пътуване, чрез въвеждане на по-гъвкави практики на работа. Такива могат да са възможностите на служителите да пътуват в извънпиковите часове, да работят от места по-близо до дома или да прекарват повече време със семействата си.

Несъмнено, осигуряването на условия служителите да работят по техния начин се признава като един фактор с все по-голямо значение за продуктивността и благосъстоянието на работещите, заключава Регус.

Коментар