Десетки общини ще бъдат свързани с оптика

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” подаде проектното предложение за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

Стойността на проекта е на стойност около 40 млн. лева. Предвижда се, срокът на изпълнение на проекта, след подписването на договора с управителния орган на Оперативна програма „Регионално развитие”  и одобрението от ЕК, да е 24 месеца.

ИА ЕСМИС подписа споразумения за сътрудничество с 29 общини: Аврен, Кула, Макреш, Чупрене, Роман, Бобов дол, Тетевен, Угърчин, Ябланица, Брацигово, Ковачевци, Брезово, Раковски, Самуил, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Братя Даскалови, Павел баня, Омуртаг, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Венец, Върбица, Мездра, Белоградчик и Димово.

На практика 29 общини и 24 малки населени места ще бъдат свързани с оптика и в тях ще бъдат изградени мрежи NGA (Next Generation Access), уточниха от агенцията.

Коментари по темата: „Десетки общини ще бъдат свързани с оптика”

добавете коментар...

  1. Пепо

    Сега нали се сещате какво ще стане – някои големи фирми ще дръпнат тези 40 млн. А в общините каква услуга ще получат не е много сигурно.

Коментар