16% от CEO-тата общуват с клиенти в социални медии

Корпоративната култура се променя драстично, показва проучване на IBM сред 1700 главни изпълнителни директори от‭ ‬64‭ ‬страни и‭ ‬18‭ ‬индустрии в света, проведено в края на 2011 г. Лидерите в компаниите допускат служителите си по-близо до управлението, а откритостта и прозрачността във вътрешнокорпоративните комуникации са се увеличили значително.

 

Причина за тази промяна, според проучването IBM Global CEO Study, са бумът на социално общуване в интернет и изместването на вертикалния канал на управление на организациите от горе на долу в по-равностойна посока.

В наши дни 16%‭ ‬от директорите използват социални бизнес платформи,‭ ‬за да общуват с потребителите си. Предполага се обаче, че в следващите‭ ‬3‭ ‬до‭ ‬5‭ ‬години тази цифра ще се увеличи до‭ ‬57%.

Основните комуникационни канали на топ мениджърите със служители и партньори –  имейл и телефон, вече делят тази роля със социалните мрежи като нов модел за директна комуникация.

Главните изпълнителни директори намират междуличностните умения като сътрудничество‭ (‬75%‭)‬,‭ ‬комуникация‭ (‬67%‭)‬,‭ ‬креативност‭ (‬61%‭) ‬и гъвкавост‭ (‬61%‭) ‬за решаващи за успеха на служителите във все по-сложната и взаимосвързана среда, установява още проучването.‭

‭Заедно с това расте желанието за партньорски тип взаимоотношения под различни форми. ‬През‭ ‬2008‭ ‬г. едва 50% от интервюираните CEO са демонстрирали желание да работят в сътрудничество.‭ ‬Сега,‭ ‬над две трети от запитаните възнамеряват да партнират в близко време.

71%‭ ‬от главните изпълнителни директори в света гледат на технологиите като фактор номер‭ ‬1‭ за‬ бъдещето на организациите през следващите‭ ‬3‭ ‬години, а‭ п‬ромените в икономиката или пазарните условия‭ са на следващо място‬.

Топ мениджмънтът се фокусира върху‭ опознаване на‬ своите клиенти.‭ ‬7‭ ‬от‭ ‬10‭ ‬директори инвестират в способността на организациите си да извличат информация за клиентите на база наличните данни (BA).

Коментар