IBM обяви нов подход Smarter Storage

IBM обяви подобрения в производителността и ефективността на системите за съхранение на данни и техническите изчисления в рамките на инициативата Smarter Computing. Новият подход Smarter Storage позволява проектиране и управление на инфраструктури за съхранение на данни с по-голяма автоматизация на процесите и анализ на данните.

IBM ще въведе значителни подобрения в продуктивността на няколко ключови системи за съхранение, сред които IBM Storwize V7000, SAN Volume Controller (SVC) и Tivoli Productivity Center Suite.

Същевременно, компанията представи няколко нови платформи, вкл. IBM Platform Symphony, IBM System x Intelligent Cluster и HPC (High Performance Computing) Cloud портфолио, чрез които корпоративните клиенти могат по-бързо и ефективно да обработват големи бази от данни, ползвайки софтуер за технически изчисления.

IBM добавя опция за компресия в реално време към системите за съхранение на данни – Storwize V7000 и SAN Volume Controller SVC, която увеличава производителността и същевременно намалява времето и разходите. За разлика от традиционните системи за съхранение, компресиращи само данни, които не се използват често, опцията Real-time Compression увеличава компресирането на активни бази данни с 80%, твърдят от компанията.

Платформи на IBM за Smarter Storage

• IBM Platform Symphony вече е интегриран с MapReduce софтуер с цел повишаване на пропускателната способност и производителността на процесите за анализ и обработка на големи обеми от данни в една мрежа.

 IBM System x Intelligent Cluster се интегрира с IBM Platform HPC софтуер, така че клиентите да се фокусират  върху процесите за анализ, вместо единствено да управляват своята ИТ инфраструктура.

• High Performance Computing (НРС) Cloud портфолиото на IBM се разширява с новата платформа IBM Platform Cluster Manager, както и с IBM Platform LSF. Клиентите получават общ ресурс от облачни системи, достъпен отвсякъде.

С тези нови предложения IBM ще навлезе агресивно на пазара на технически изчисления, оценен от IDC на 20,3 милиарда долара през 2012 г. Прогнозите сочат 7,6% ръст на годишна база до почти 29,2 милиарда долара до 2016 година.

Коментар