Корпорациите съхраняват 2,2 зетабайта данни

Общият обем на съхраняваната от корпорациите информация възлиза на 2,2 зетабайта, според нов доклад на Symantec. Малките и средни фирми оперират по около 563 терабайта. Средният обем данни на голяма компания се оценява на 10 0000 терабайта.

Всяка година световният бизнес плаща 1,1 трилиона долара за информационните си масиви, твърди проучването „State of Information Survey”. На практика, информационните активи формират 49% от общата стойност на организациите, а тяхната обработка, съхранение и защита са свързани с допълнителни разходи.

Средно, една корпорация плаща 38 милиона долара годишно за наличната й информация, а при малките и средни предприятия (МСП) този показател е 332 хиляди долара. Годишните разходи за информация на един служител в МСП възлизат на 3670 долара, докато големите предприятия харчат 3297 долара на човек.

През миналата година 69% от предприемачите са се сблъскали със загуба на информация. Причините са най-различни – човешки фактор, отказ на оборудването, кражба, заобикаляне на системата за защита или загуба на устройства за съхранение. Освен това в 69% от компаниите е изтекла конфиденциална информация, а при 31% е имало проблеми със законодателството, в резултат на загубата на информация.

Друг сериозен проблем е обемът на дублираната информация в предприятията. Средно се дублират 42% от всички данни. Нивото на използване на средства за съхранение на данни също е ниско – само 31% от данните се намират зад защитни стени, при 18% на външни ресурси.

Загубата на информация оказва негативно влияние в няколко аспекта. Анкетираните посочват отлив на клиенти (49%), влошаване на бизнес репутацията и компрометиране на бранда (47%), намаляване на приходите (41%), повишаване на издръжката (39%) и падане на стойността на акциите (20%).

Коментар