IncrediMail – опростен, безплатен имейл клиент

incredimailIncrediMail е безплатно приложение за е-поща. Отличава се с опростен интерфейс, като същевременно притежава голям брой полезни характеристики, които облекчават работата.

Имейл клиентът предоставя гъвкави възможности за настройка на управлението на е-писмата и външния вид на програмата според индивидуалните потребности на потребителя, например със задаване на подходящ фон, който може да бъде и снимка.

Налични са над 1000 имотиокони, които потребителите могат да прилагат към писмата си. Програмата поддържа също разнообразни 3D ефекти, анимации и добавяне на звук към съобщенията.

IncrediMail се разпространява като freeware с обем 11,9 мегабайта за всички актуални версии на Windows.

Даунлоуд: IncrediMail

Коментар