Облачните IaaS услуги движат ИТ аутсорсинга

Разходите на компаниите за ИТ аутсорсинг ще достигнат тази година 251,7 млрд. долара в световен мащаб, бележейки ръст от 2,1% спрямо 2011 г., прогнозира Gartner. Най-бързо ще расте сегментът на облачните услуги от типа IaaS (инфраструктура като услуга).

Организациите, които ползват ИТ аутсорсинг, ще похарчат за облачни услуги 5 млрд. долара. Това е с 48,7% повече спрямо миналата година, когато този сегмент от пазара генерира 3,4 млрд. долара.

“Облачните технологии позволяват да бъдат автоматизирани основни функции. С появата на ново поколение бизнес приложения и с прехода към автоматизирано управление и мониторинг, все по-голямо значение ще придобиват фактори като стабилно обслужване и гъвкавост в работа”, коментира Gartner.

Обслужването на центрове за данни е достатъчно зрял сегмент от пазара на ИТ аутсорсинг, с дял от 34,5% през 2011 г. През настоящата година се очаква спад от 1% в популярността на тези услуги.

Разходите за аутсорсинг услуги, свързани с разгръщане, управление и обновяване на софтуер, ще нараснат с 2% през настоящата година, достигайки 40,7 млрд. долара. Подемът отразява желанието на предприятията да ползват наследени приложения и готови комерсиални пакети за бизнеса, сочи анализът на Gartner.

Коментар