БАН приема кандидати за Еразъм мобилност

БАН обяви покана за подаване на предложения за Еразъм мобилност за академичната 2012-2013 г. с краен срок 28 септември. Мобилностите на докторанти са със срок от 3 месеца до 1 година и могат да имат за цел работа над дисертация, ползване на чуждестранни библиотеки и архиви или посещаване на курсове.

Еразъм студентите са освободени от плащане на академични такси в приемащия университет и получават грант за разходите по престоя си в страната-домакин.

При селекцията на преподавателите и на административeн състав с цел обучение ще се търси разнообразие на научните области, на приемащите страни и на звената на БАН. Предложенията се правят с писмо за съгласие от института. Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на сайта БАН след 15 октомври.

Програма Еразъм е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение – „Учене през целия живот” (LLP). Програмата стартира на 1 януари 2007 година и ще продължи до 31 декември 2013 година.

Вече е планирано продължението на Еразъм, в обновен вид, и след 2013. Участващи държави са 27-те страни членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Швейцария и Хърватия.

Пълната информация, необходимите документи за кандидатстване, както и указанията за попълването им са достъпни на сайта на академията.

Коментар