Държавата откри 839 места за стажанти

839 стажантски позиции за студенти в 183 административни структури бяха обявени по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”. Ще бъдат приети стажанти в 109 населени места в цялата страна, съобщи JobTiger.

Студентите ще могат да кандидатстват от 24 септември до 5 октомври, а стажовете ще се проведат от 29 октомври до 29 ноември 2012 г. Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път – чрез специализирания портал за стажове в държавната администрация.

В стажантската програма могат да участват всички български граждани – студенти в университети в страната и в чужбина след завършен втори курс. Програмата включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиване на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Кандидатите трябва да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или в чужбина, след завършен втори курс, да имат среден успех от следването до момента – над 4.00 и добра компютърна грамотност.

При регистрация в сайта всеки студент ще получава уникален идентификационен номер, чрез който ще може да следи хода на кампанията, датите на интервюта и класирането си, както и актуална информация.

С успешно представилите се на тестовете кандидати ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 11 до 19 октомври до 2012 г.

Проектът „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент Администрацията на Министерския съвет е финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментар