Видео на НАСА показва еволюцията на галактика

НАСА публикува видео, което показва еволюцията на една галактика от момента на възникването й преди 13,5 милиарда години досега. Симулацията е извършена на суперкомпютъра Pleiades, пуснат в експлоатация през 2008 г.

Създаването на клипа е отнело 1 милион компютърни часа. На него се вижда зараждането и развитието на галактиката от момента на Големия взрив досега. С червен цвят са означени по-старите звезди, с ярко син – младите, а с по-светъл – газовите образувания.

Pleiades има обичайна производителност 1,24 петафлопа, а пиковата достига 1,75 петафлопа. Машината се нарежда на 11-то място в списъка на най-производителните суперкомпютри.

Коментар