Облачният трафик превзема дейта центъра

Трафикът, генериран от центровете за данни, ще нарасне четири пъти от 2011 до 2016 година, или от 1,8 до 6,6 зетабайта, сочи изследването Global Cloud Index на Cisco. Най-бързо ще расте облачният трафик – от 683 екзабайта (39%) до 4,3 зетабайта (64%) от целия трафик на центровете за данни.

Тенденцията се обуславя от ръста в натоварването на облачните сървъри в центровете за данни. През 2011 г. 30% от сървърното натоварване е обработвано в облака, а 70% – в традиционните центрове за данни. През 2016 г. около 62% от сървърното натоварване ще се обработва в облака.

Изследването показва също, че през миналата година Северна Америка е генерирала 261 екзабайта облачен трафик, Азиатско-Тихоокеанския регион – 216 екзабайта, а Западна Европа – 156 екзабайта. Към 2016 г. облачният трафик в тези региони ще достигне съответно 1,1 зетабайта, 1,5 зетабайта и 963 екзабайта, т.е. Азиатско-Тихоокеанският регион ще изпревари Северна Америка.

Регионът на Близкия изток и Африка ще отбележи най-високи темпове на растеж в облачния трафик – до 79% годишно, следван от Латинска Америка с 66% средногодишен ръст, Централна и Източна  Европа с 55% и Северна Америка с 34%, прогнозира Cisco.

Коментар