Решение на ЕК отваря пътя за 4G технологиите

Европейската комисия реши да добави още 120 MHz към радиочестотния спектър за технологии от четвърто поколение като LTE, работещи в обхвата 2 GHz. Понастоящем тази радиочестотна лента се използва само за безжични съобщителни услуги UMTS, познати като мрежи от 3 поколение, съобщи Комисията.

Днешното решение задължава държавите членки да осигурят съответния спектър най-късно до 20 юни 2014 г. и определя хармонизирани технически условия, които да позволят съвместното използване на различни технологии. По този начин ЕС ще разполага с до два пъти по-широк спектър за високоскоростни безжични широколентови услуги от САЩ, а именно около 1000 MHz.

Решението означава, че мобилните оператори ще могат да инвестират в подобряване на мрежите си, което ще е от полза за цялата икономика, а с течение на времето потребителите ще получат по-бърз пренос на данни и повече широколентови услуги. По-големият достъп до радиочестотен спектър за технологиите от 4-то поколение ще допринесе и за постигане на целта за универсално широколентово покритие в ЕС от поне 30 Mb/s до 2020 г.

С решението се налага хармонизирано либерализиране в държавите членки на обхвата 2 GHz (радиочестотната лента 1920-1980 MHz сдвоена с лентата 2110-2170 MHz), с което се предотвратява фрагментиране на пазара при бъдещото използване на този обхват. Премахването на технологичните ограничения ще позволи гъвкавост при използване на радиочестотните ленти, което е рентабилен начин за внедряване на авангардна безжична инфраструктура.

Радиочестотният спектър е изключително ценен, но все по-оскъден ресурс. Източници от отрасъла прогнозират, че глобалният мобилен пренос на данни ще се увеличава с 26% годишно до 2015 г. Дотогава повече от 7 милиарда телефона, таблета и други мобилни устройства ще могат да се свързват към интернет.

Липсата на достатъчно радиочестотен спектър и огромният безжичен пренос на данни налагат да се възприеме по-интелигентен подход към управлението на радиочестотния спектър. Това трябва да включва по-доброто използване на радиочестотните ленти от спектъра, които вече са в употреба, например чрез премахване на технологичните ограничения и споделяне на спектър.

Сдвоените ленти в наземния обхват 2 GHz, (1920-1980 MHz, сдвоена с 2110-2170 MHz) се използват по принцип за съобщителните услуги UMTS (мрежи от трето поколение) в резултат на т.нар. решение за UMTS, прието през 1999 г. Съгласно него, до 1 януари 2002 г. трябваше да се извърши координирано и постепенно въвеждане на UMTS в ЕС.

От важно значение за изпълнение на програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър и по-специално за постигането на целта за най-малко 1200 MHz за безжични широколентови услуги е да се направи преглед на съществуващия радиочестотен спектър и да се постигне гъвкаво и споделено използване на радиочестотния спектър. Затова решението на Комисията предвижда гъвкаво използване на радиочестотните ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz за електронни съобщителни услуги в ЕС, с помощта на усъвършенствани безжични технологии, като например LTE.

Развитието на отрасъла показва, че тези технологии все повече са в състояние да предлагат скорост от 30 Mb/s едновременно на много ползватели, като по този начин потребителите получават високоскоростен широколентов достъп на конкурентни цени.

Освен това Комисията обмисля допълнителни мерки във връзка с несдвоените ленти в наземния обхват 2 GHz (1900-1920 MHz и 2010-2025 MHz), които сега са разпределени за използване от мрежите UMTS, но остават неизползвани в целия ЕС. Подобна инициатива ще осигури ефективно използване на несдвоените радиочестотни ленти, което ще има благоприятно отражение от икономическа, социална и екологична гледна точка, като се разгледат алтернативни приложения за наземни мобилни широколентови услуги и се вземат предвид съществуващите права на ползване.

Коментари по темата: „Решение на ЕК отваря пътя за 4G технологиите”

добавете коментар...

  1. Стоян

    Това автоматично означава с до 10 пъти по-голямо облъчване !!! 🙂

Коментар