ЕК увеличава бюджета за знание и иновации

Европейският институт за иновации и технологии (ЕIТ) е получил 308,7 млн. евро от бюджета на ЕС от създаването си през 2008 година досега. Като част от своето предложение „Хоризонт 2020“ Европейската комисия възнамерява значително да увеличи подкрепата си за EIT, като за периода 2014-2020 г. предостави бюджет в размер на 3,2 млрд. евро, съобщиха от Брюксел.

Бюджетът ще бъде увеличен, за да се даде възможност на първите три „общности за знание и иновации“ (ОЗИ) да се утвърдят и да отбележат растеж, както и за да се подготви почвата за създаването на шестте нови ОЗИ до 2018 г. EIT осигурява средно до 25% от общия бюджет на ОЗИ.

Отделните ОЗИ могат да получават различно по размер финансиране, тъй като бюджетните нужди на всяка от тях са различни, а и част от финансирането на EIT се разпределя между ОЗИ на конкурентни начала.

ОЗИ представляват трансгранични публично-частни партньорства, които работят по най-важните предизвикателства пред обществото, а институтът изпълнява ролята на катализатор за внедряване и използване на нови технологии и научни изследвания. Към днешна дата са създадени три ОЗИ, чиято дейност е съсредоточена в областта на устойчивата енергия („KIC InnoEnergy“), изменението на климата („Climate KIC“) и информационното и комуникационно общество („EIT ICT Labs“).

От стартирането на ОЗИ са налице 27 новосъздадени дружества, а 35 патента са в процес на подготовка; в магистърски/докторски програми и летни училища на ОЗИ са участвали или понастоящем участват повече от 800 бакалаври и магистри. Освен това първите три ОЗИ обединиха над 280 партньори от сферата на образованието, научните изследвания и бизнеса.

До 2020 г. Комисията предвижда EIT да стимулира създаването на до 600 нови дружества и да окаже подкрепа на 10 000 студенти в магистърски програми и на 10 000 докторанти, работещи в сферата на науката и предприемачеството.

Комисията предложи EIT да създаде три нови ОЗИ през 2014 г. – в областта на иновациите в здравословния начин на живот и активния живот на възрастните хора; в областта на суровините – устойчиво проучване, добив, преработка, рециклиране и заместване; и в областта на храните на бъдещето – устойчива снабдителна верига от ресурсите до потребителите.

Институтът ще създаде още три такива общности през 2018 г. – в областта на градската мобилност, на производството с висока добавена стойност и на интелигентните и сигурни общества.

Коментар