ЕК предложи закон за 40% жени в управлението

Европейската комисия предприе действия, за да премахне „стъкления таван”, който продължава да препречва достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия.

Комисията предложи днес законодателство, чиято цел е по-слабо представеният пол да заема 40% от длъжностите с неизпълнителни правомощия в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия, с изключение на малките и средните предприятия.

Понастоящем управителните съвети са доминирани от един пол: 85% от членовете на управителни съвети без изпълнителни правомощия и 91,1% от тези с изпълнителни правомощия са мъже, докато жените представляват съответно 15% и 8,9%, сочи статистиката от Брюксел.

Въпреки бурния обществен дебат и някои доброволни инициативи, предприети на национално и европейско равнище, през последните години положението не се е променило значително: от 2003 г. насам е отчетено допълнително средно увеличение на броя на жените в управителните съвети от само 0,6 процентни пункта годишно.

По тази причина Комисията предлага законодателство на ЕС, чиято цел е да ускори напредъка към постигане на по-добър баланс между двата пола в управителните съвети на европейските предприятия. Предложението бе представено съвместно от заместник-председателите на Европейската комисия Вивиан Рединг, Антонио Таяни, Хоакин Алмуния и Оли Рен и комисарите Мишел Барние и Ласло Андор.

Европейския парламент нееднократно и с голямо мнозинство призова за въвеждане на законодателство относно равенството между жените и мъжете в ръководството на дружествата, по-специално в своите резолюции от 6 юли 2011 г. и 13 март 2012 г. С предложената директива се поставя целта 40% от директорите без изпълнителни правомощия в предприятия, чиито акции се търгуват на фондовите борси, да бъдат от по-слабо представения пол.

От дружествата, в които делът на по-слабо представения пол сред директорите без изпълнителни правомощия е по-малък (под 40%), ще се изисква да назначават на тези длъжности кандидати въз основа на сравнителен анализ на техните квалификации, като прилагат ясни, неутрални от гледна точка на пола и еднозначни критерии. При еднакви квалификации предимство ще се дава на по-слабо представения пол.

По този начин до 2020 г. следва да бъде постигната целта минимум 40% от длъжностите без изпълнителни правомощия да бъдат заемани от по-слабо представения пол. Тази цел важи за дружествата, допуснати до борсова търговия, докато за публичните предприятия, върху които публичните органи упражняват доминиращо влияние, този срок ще е с две години по-кратък — до 2018 г.

Очаква се предложението да се прилага за около 5 000 предприятия в Европейския съюз, допуснати до борсова търговия. Тази цел не важи за малките и средните предприятия (с по-малко от 250 души персонал и годишен оборот в света под 50 млн. EUR) или за дружествата, чиито акции не се търгуват на фондовите борси.

„Днес искаме от големите предприятия в цяла Европа, чиито акции се търгуват на борсите, да покажат, че се отнасят сериозно към равенството между половете при вземането на икономически решения. По мое предложение Комисията значително увеличи броя на жените комисари и те вече са една трета от нейния състав”, заяви председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.

Едва всеки седми член (13,7%) на управителните съвети на водещите европейски предприятия е жена. Това е само леко подобрение в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8%. С този бавен темп на напредък ще са необходими още около 40 години само за да се доближим до балансираното участие на жените и мъжете в управителните съвети (поне 40% от двата пола).

Насърчаването на по-голяма равнопоставеност при вземането на решения е една от целите, заложени в европейската Харта на жените, чието начало беше поставено от председателя Жозе Мануел Барозу и заместник-председателя Вивиан Рединг през март 2010 г. Комисията продължи тези ангажименти, като през септември 2010 г. прие стратегия за равенство между жените и мъжете за следващите пет години.

През март 2011 г. Вивиан Рединг призова дружествата в Европа, допуснати до борсова търговия, да увеличат доброволно броя на жените в управителните съвети, като подпишат „Ангажимента за участие на жените в управителните съвети в Европа”. С този ангажимент дружествата се призовават да увеличат участието на жените в своите управителни органи до 30% до 2015 г. и до 40% до 2020 г. Година по-късно обаче само 24 предприятия в Европа са подписали ангажимента.

Все повече изследвания сочат, че управителните съвети с балансирана представителност на мъжете и жените имат потенциала да подобрят финансовите резултати на дружествата. Наличието на повече жени на висши ръководни длъжности може да допринесе за по-продуктивна и новаторска работна среда и като цяло да подобри резултатите на дружествата. Това се дължи главно на по-разнообразния и колективен начин на мислене, който включва по-широк набор от гледни точки и поради това води до по-балансирани решения.

Коментари по темата: „ЕК предложи закон за 40% жени в управлението”

добавете коментар...

 1. Гост

  Нещата трябва да се случват по естествен начин, а не по задължение, иначе само ще се отбива номера и това няма да е в интерес на никого. Фирмите трябва да искат да наемат жени, защото могат да се справят, а не защото някой си решил че така трябвало.

 2. ай сиктир

  ЕК да дойде да види какъв е делът на жените в българската администрации – комай отива към 80%. Да не говорим, че в съвременните общества жените имат значително повече законодателно установени права от мъжете.

 3. Blah

  Вместо да оправя бакиите на ЕС, създава нови. Ами…честито. 🙂
  Тоя съюз няма да го бъде…

 4. Луд

  То само предложението си е дискриминация. Жените които стават за управленски позиции са на тези места вече, но да се пробътват всякакви жени само зада се запълни някаква идиотска квота е ненормално …..

 5. npocm

  Тцъ тцъ. Трябва и равнопоставеност при миньорите ,стругарите и хамалите 🙂 .Чакаме нова директива.

 6. Наблюдател

  Равнопоставеност по норматив…

  Когато една бюрократична система започне да произвежда на конвейер подобни глупости, със сигурност е дошло време за радикални съкращения.

Коментар