БАСКОМ сформира група по иновации и инвестиции

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) сформира нова работна група „Иновации и развитие на инвестиционната екосистема в софтуерната индустрия”. Тя ще координира също взаимоотношенията на асоциацията с организациите от стартъп екосистемата у нас.

Новата работна група, заедно с групата по въпросите на образованието към БАСКОМ са насочени към двете ключови за организацията сфери, от голяма важност за развитието на икономиката ни – подкрепа за стартиращите предприемачи, както и подготовката на повече висококвалифицирани специалисти в страната.

Цели на работна група по иновации и инвестиции

• активно участие на БАСКОМ в развитието на локалната и регионална екосистема на предприемачи и инвеститори в контекста на софтуената индустрия;

• активна комуникация с водещите глобални екосистеми с цел презентиране възможностите на региона за инвестиции в софтуерния бизнес;

• помощ при трансфер на знания и опит;

• промотиране на българските добри практики с цел изграждане на имидж и подходяща среда за инвестиционни активности от/към членовете на БАСКОМ;

• предоставяне на информация и контакти на заинтересовани инвеститори или компании, търсещи инвестиции в рамките на екосистемата на БАСКОМ;

• дефиниране и налагане на нов тип членство в БАСКОМ (start-up company), с нулев членски внос за първата година;

• активно привличане за асоциирани членове на работещите в региона инвестиционни фондове, акселератори, мрежи на бизнес ангели, корпоративни инвестиционни фондове, клубове по предприемачество, университети и др.

Новата работна група беше представена в рамките на среща на бизнеса с представители на фондовете за рисково финансиране LAUNCHub, Eleven и NEVEQ, София Тех Парк, администрацията на Президента на България, Фондация StartUP и Клуба по предприемачество Start It Smart. В проявата се включиха и представители на ИКТ Клъстер и ЕСИ Център Източна Европа.

Коментар