Румъния въвежда изцяло електронни рецепти

Над 4,2 милиона електронни рецепти за лекарства, или 70% от всички, са издадени в Румъния от началото на юли досега. Над 76% от личните лекари издават електронни рецепти. Над 90% от аптеките обработват електронни рецепти, стана ясно на днешния форум за е-здравеопазване, организиран от IDC България.

Проектът за електронни рецепти за лекарства е един от четирите основни проекта за електронно здравеопазване в Румъния. Той е на стойност 8,8 млн. евро и е стартиран през юли 2012 г.

Другите три проекта са за национална здравноосигурителна система – от 2008 г., на стойност 120 милиона евро до момента, национална електронна здравна карта – от декември 2012 (21 млн. евро) и за национална система за електронни здравни досиета – която ще започне от 2013 г. и е на стойност 29 милиона евро. Предвижда се да има и пети и шести елементи от системата – съответно за регистри на хронично болните и за телемедицина.

Основна цел на проекта за електронни рецепти в Румъния е подобряване на контрола над разходите, плащани от местната здравна каса за лекарства, разказаха представители на SIVECO, която реализира проекта. Освен това системата за е-рецепти следва да осигурява информация за анализ и оценяване на здравния статус на населението.

Безспорна е нуждата от подпомагане на лекарите при изписването на лекарства. Към това следва да се добави и намаляването на времето, прекарвано от пациентите в аптеките.

Системата се изгражда от 1 февруари 2012 г., когато започва работата по системен анализ, изготвяне на спецификациите, разработване на системата, тестване, публикуване на нейната документация, провеждане на онлайн тренинги, обучение на крайните потребители, тестване на платформата сред нейните крайни потребители. От 1 юли системата започва реална работа.

Системата за електронни рецепти е изцяло свързана с тази на местната здравна каса. Рецептите се издават по електронен път и на хартия. Хартиените рецепти съдържат двумерен баркод с всички данни от електронния вариант на рецептата.

Възможно е и издаване офлайн, например при посещение на личния лекар в дома на пациента. В този случай се издава само хартиена рецепта, но лекарят е задължен до няколко дена да седне пред компютъра и да въведе данните в електронната система, за да няма несъответствия с централната система. Всяка рецепта има уникален идентифиационен номер.

До януари 2013 година сегашната система за електронни рецепти ще действа паралелно със старата система за електронни рецепти.

Как работи? Първо лекарят се идентифицира в системата със своя електронен сертификат. После се идентифицира и пациентът. Рецептурният формуляр на екрана се попълва с данни според конкретния случай. От падащо меню се избира диагнозата, посочват се лекарството, количеството и дозировката.

На база на наличните в електронната система данни за пациента – алергии, хронични заболявания и други – системата може да издаде предупреждение за случаите, когато някое лекарство е несъвместимо с друго, с някое друго заболяване или пък ако дозировката е неподходяща. Това става на база на предварително дефинирани правила, въведени в база данни.

Накрая рецептата се отпечатва на лазерен принтер заедно с двумерен баркод, съдържащ данните.

Ако лекарят е в дома на пациента и няма компютър, той носи със ебе си хартиени копия, които попълва на ръка на място. Той подписва и подпечатва издадените рецепти. В опреден период от време лекарят трябва да въведе данните от рецептата в електронната система.

В аптеката пациентът подава листчето с двумерния баркод и се идентифицира с лична идентификацонна карта. Ще бъде възможно идентифициране и с личната си здравна застраховка на следващ етап от разработката на цялостната система за е-здравеопазване. Аптекарят също се идентицира с цифровия си сертификат. Проверява се здравноосигурителният статус на пациента. Баркодът се сканира. Ако е издадена офлайн рецепта, данните се въвеждат ръчно. Лекарствата се предават на пациента и транзакцията се приключва.

По всяко време от процеса данните от рецептата се проверяват спрямо база данни относно всички нормативни условия. От наличните данни могат да се правят различни анализи чрез инструменти за бизнес анализи, генерират се и съответните отчети.

Има и точкова система за бонуси за лекарите, които активно използват системата за е-рецепти.

Ползите са многобройни и започват с намаляване на времето за писане на рецепти. Имената на лекарствата се избират лесно от падащи менюта. Елиминира се ръчното писане, което нерядко води до грешки заради различията в почерка. Проверките за съвместимости на лекарства с други лекарства и заболявания, както и проверките за правните условия за всяка рецепта, стават бързо и се избягват случаи на несъвместимост на лекарства и на злоупотреби с медикаменти. В самите аптеки изписването на лекарствата е опростено, процедурите са съкратени.

Двете системи – старата с хартиените рецепти и новата с електронните – съществуват паралелно за известно време, давайки възможност на всички участници в процеса да свикнат с нововъведението. А това се случва реално много бързо. Първият милион рецепти са издадени само за 84 дена. Вторият милион е достигнат след 23 дена. Третият милион е преодолян след още 20 дена. Четвъртият милион е достигнат след още 15 дена, на 21 ноември.

Общо 4 263 854 електронни рецепти са издадени досега. Покрити са 80 000 различни вида медикаменти.

още от форума за е-здравеопазване:
Спешно е-здравно досие ще ни пази при инциденти
Електронното здравеопазване изостава навсякъде в Европа

Коментар