Бизнесът у нас налегнат от песимизъм за 2013 г.

Негативни оценки за 2012 г. и песимизъм за 2013 г. показва годишната бизнес анкета на Българската стопанска камара сред членовете й. Според 75% от представителите на бизнеса, икономическата среда в страната се е влошила през 2012 г. спрямо предходната година, за 21% е останала без промяна, а едва 2% са на мнение, че има подобрение.

Проучването е проведено сред над 500 мениджъри и собственици на компании в периода 1-10 декември 2012 г. 46% от анкетираните споделят, че икономическото състояние на фирмата им се е влошило през изтичащата година, 33% са успели да запазят показателите от предходната година, а 16% отчитат подобрение на показателите.

Най-негативно икономическата криза се е отразила върху продажбите/оборотите (61% от фирмите, участвали в анкетата, отчитат спад), следвани от инвестициите (51%), обемите на производство (49%) и работните места (47%).

79% от участниците в анкетата определят действията на правителството през 2012 г. за преодоляване на негативните ефекти от икономическата криза като „по-скоро неуспешни”, 12% се затрудняват да преценят, а едва 9% дават положителна оценка за антикризисната политика.

Почти половината анкетирани остават крайни песимисти за развитието на икономическите процеси през следващата 2013 г. и предвиждат допълнително задълбочаване на кризата, 30% не очакват промяна, а 16% се надяват на успокояване на тенденциите.

Данните са почти напълно съпоставими с тези от 2010 г. и в известна степен обнадеждаващи спрямо 2011 г., когато цели 71% смятаха, че кризата ще се задълбочи, а други 9% не очакваха промяна.

През 2012 година с 16 на сто нараства делът на фирмите, ползвали банкови кредити – през 2011 г. 63% са декларирали, че имат кредити, а през 2012 г. – 79%. В същото време, все повече са фирмите, които успяват навреме да изплащат задълженията си към банките (49%). Със 7 на сто намаляват и преструктурираните кредити – от 25% през 2011 г. на 18% през 2012 г. През последните три години фирмите, които не успяват да изплащат навреме кредитите си, са 11-12%.

Очевидно, бизнесът все повече разчита на банковото кредитиране и все по-малко на еврофондовете, тъй като 65% от анкетираните не планират да кандидатстват с европроекти през 2013 г., 26% имат такова намерение, а 9% още не са решили. Най-честата причина за отказ от кандидатстване с проекти е липсата на ресурс за авансово финансиране (39%).

Сред водещите причини за отказ от евросредства са и тежките процедури по кандидатстване, управление и отчитане на проектите (15%), както и съмненията в обективността на оценяването на проектните предложения (14%). По 7% от анкетираните посочват като аргумент липсата на квалифициран човешки ресурс за разработка и управление на проекти, както и факта, че все още не са приключили работата си по настоящ проект. Все още твърде висок (18%) остава процентът на предприемачите, които твърдят, че не разполагат с достатъчно информация за възможностите за кандидатстване, което по-скоро се дължи на недостатъчна активност от страна на самите кандидати за еврофинансиране.

По отношение на бизнес плановете за 2013 г., най-сериозна активност (49%) фирмите планират по отношение развитието на нови продукти/услуги и нови пазари, а 35% от анкетираните възнамеряват да увеличат обема на производството си. Притеснително нисък (9%) е процентът на фирмите, възнамеряващи да инвестират в иновации, особено в контекста на желанието за развитие на нови пазари и продукти.

Всеки пети предприемач има намерение да инвестира в развитие на човешките си ресурси, а 12% планират увеличение на работните места. Повече от половината анкетирани (65-67%) обаче се въздържат да правят подобни планове, а 21% дори смятат да намалят броя на заетите.

По аналогичен начин стои и въпросът с възнагражденията на персонала – 53% ще ги задържат на настоящото ниво, 23% – ще ги увеличат, 12% смятат да намалят работните заплати, а 9% още не са решили.

По отношение на работната сила, най-често работодателите страдат от липса на строго профилирани специалисти (44%), ръководен персонал (28%) и изпълнителски състав (21%). Сравнително по-рядко се усеща липсата на административен персонал (16%), а „гладът” за общи работници е едва 9%. Това за пореден път показва, че работодателите насочват вниманието си приоритетно към високо квалифицираните кадри, за сметка на тези с ниско образование.

Спрямо предходните години впечатление прави нарастването на търсещите ръководни кадри (по 21% през 2010 и 2011 г. и 28% през 2012 г.), което се предопределя от бизнес намеренията за идния период и необходимостта от мениджъри с необходимите компетенции да изведат фирмите напред.

Най-често срещаните дефицити у работната сила са професионалните умения и компетенции (16%), а на второ място се нарежда технологичната и организационна дисциплина (15%). Липсата на креативност/иновативност (13%) и технически/технологични компетенции (10%) са сред вероятните пречки пред развитието на дейности и продукти с висока добавена стойност – един от ключовите проблеми пред конкурентоспособността на българската икономика.

Сравнително по-рядко (8-9%) работодателите наблюдават у своите работници проблеми по отношение на способността за работа в екип, комуникационните умения, езиковите компетенции, мениджърските/лидерските умения и адаптивността. Най-малко (4%) са случаите, когато у работниците липсва желание за професионално или кариерно развитие и израстване.

Повече от половината анкетирани отчитат ръст на престъпността, корупцията, сивата икономика и административния натиск. 54% от анкетираните смятат, че нивото на корупция е нараснало спрямо предходната година, а през 2011 г. такава е била оценката на 51%. В същото време, едва 2% от участниците в анкетата смятат, че корупцията през тази година е намаляла, докато през 2011 г. такова е било мнението на 13%.

Коментари по темата: „Бизнесът у нас налегнат от песимизъм за 2013 г.”

добавете коментар...

  1. Businessman

    Ники, направете си една фирма и се опитайте да развиете бизнес, за да разберете проблемите. Обобщението че всички са маскари е крайно невярно. Средата действително е много трудна

  2. Niki

    Господа бизнесмени, за ситуацията сте си виновни вие. Нямате никакво мислене за бъдещето. Предлагам ви официално да поискате работниците да си плащат затова че ходят на работа. Тогава бизнесът ви може и да потръгне. Накратко казано – за да получиш, трябва да дадеш. Е като не плащате какво искате да получите. Кои да ви купува продуктите? Или разчитате на тези, които са избягали от вашия "бизнес" модел да пращат пари на роднини и познати, че да ви върви вашият "бизнес". Е до кога?
    От тиква бизнесмен не може да стане а масата сте тикви. Затова мислите, че всичко е корумпирано – такъв ви е модела и по този начин работите. С подкупи. Вие сте го създали този модел и няма какво да се оплаквате. ТО не става само с ядене, трябва и акъл. А си го нямате но и не знаете как да си го купите. От мутра и комунист става само мутра и комунист, макар и да има вид на бизнесмен, няма качества. Затова и бизнесът в БГ е мутро комунистически.

Коментар