Сериозен недостиг на клауд специалисти

Около 1,7 милиона работни места, свързани с клауд компютинг, са останали незаети през миналата година. Причината за това е липсата на обучение, сертификация и опит за работа в облачната среда, сочи анализ на IDC.

Търсенето на клауд специалисти ще расте с 26% годишно до 2015-та. Новият модел на компютърна обработка ще създаде в следващите три години седем милиона работни места, прогнозира докладът „Climate Change: Cloud’s Impact on IT Organisations and Staffing”.

Налице е спешна нужда от преквалификация на съществуващите ИТ професионалисти, обучение на студенти и сертификация на клауд специаристи. Почти две трети от корпорациите в света планират, внедряват или използват облачни изчисления, а за над 50% от бизнесите клаудът е с висок приоритет.

За разлика от дефицита на ИТ умения в миналото, решаването на проблема с компетенциите за облака е екстремно предизвикателство. Облакът изисква нов набор от познания, непознати досега. Обучението и сертифицирането са съществени за подготовката на кандидатите за работа с клауда.

Търсенето на клауд специалисти в Европа ще расте годишно с 24%, достигайки около 1,4 работни места през 2015. В Азиатско-тихоокеанския регион се очаква още по-висок ръст от 32% годишно, което ще създаде над 2,3 милиона работни места, свързани с облака, към края на 2015 т.

Недостигът на готови за клауда ИТ специалисти е предизвикателство номер едно за компаниите, които разгръщат облачни стратегии, сочи проучването на IDC. Клаудът е от критично важно значение, тъй като позволява на компаниите да пестят средства и да бъдат по-ефективни. В този смисъл, работната сила с компетенции по облака има ключова роля за финансовото здраве на ИТ индустрията.

Като цяло, търсенето на ИТ специалисти в компаниите ще нарасне глобално с 4,3% в следващите три години, достигайки 29,3 милиона през 2015 г., прогнозира IDC.

Коментар