90% от компаниите имат „облачни” планове

Организациите по цял свят преминават към облачни решения, за да получат конкурентно предимство във вид на по-висока скорост и гъвкавост на бизнес процесите, сочи нов доклад на Symantec, озаглавен „Avoiding the Hidden Costs of Cloud”.

Над 90% от компаниите планират внедряване на облачни решения, докато през миналата година този показател е бил 75%. Големите корпорации, както и фирмите от малкия и среден бизнес, изпитват на гърба си тежестта на нарастващи разходи, свързани със самоволното използване на облачни решения от служителите и със сложността на резервното копиране и възстановяване.

Под „самоволно използване” се има се предвид, че служителите ползват външни облачни услуги без разрешение на ИТ отделите и без спазване на правилата в компаниите. С подобен проблем през миналата година са се сблъскали 77% от всички анкетирани фирми.

През настоящата година клауд индустрията ще се сблъска с редица проблеми, най-вече с финансови трудности и обезпечаване на сигурността. Непрекъсваемостта в работата на системите е особено важна в контекста на зачестилите случаи на изключване и престои, които вече се считат за по-опасни дори от дупките в сигурността.

40% от организациите, изпитали проблеми с облачните решения, съобщават за рискове от изтичане на конфиденциална информация и за различни форми на кражба.

Широкото използване на облачни услуги усложнява процеса на резервно копирани и възстановяване на данните, сочи анализът. На първо място, повечето организации едновременно използват три и повече решения за резервно копиране на своята физическа, виртуална и облачна информация, което намалява ефективността и повишава риска.

43% от анкетираните признават, че са губили информация в облака, докато 68% са се сблъсквали с проблеми при нейното възстановяване. Повечето компании считат възстановяването на данните от облака за много бавно. Според 22% от анкетираните, възстановяването след загуба на значителен обем данни отнема три и повече дни.

Данните от проучването сочат, че компаниите използват средно около 17% от облачните хранилища, т.е. налице е една сериозна неефективност. Освен това за повечето данни не се прилага дедупликация, което задълбочава проблема.

Организациите поместват в облака най-различни активи – уеб собственост, онлайн бизнес и уеб приложения, през които минава различна конфиденциална информация от рода на лични данни на потребители, финансова информация, бизнес транзакции и др. За сигурността на подобни данни се използват SSL-сертификати, но управлението на множество такива сертификати сериозно затруднява компаниите.

Коментар